Gemeente Groningen zet in op multifueltankstations

15 jan 2008

Het college van burgemeester en wethouders wil duurzaamheid in Groningen versnellen. Het doel is een schone, leefbare stad en een energie-neutrale stad in 2025 voor de huidige en toekomstige generaties. Daarin past de verdere verduurzaming van de mobiliteit in en rond de stad. Door het stimuleren van zowel de productie, distributie als de afzet en het gebruik van duurzame brandstoffen wil de gemeente een grote bijdrage leveren aan het 100.000 schone voertuigen-plan van de drie noordelijke provincies. Verbetering van de milieupresetaties van voertuigen kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de CO2-reductie. De gemeente Groningen start daarom een locatiestudie naar zgn. multifueltankstations om zo het mogelijke aanbod van duurzame brandstoffen in de nabije toekomst te vergroten.

In de stad zijn een aantal auto-dealers actief met de verkoop van voertuigen die rijden op aardgas, bio-ethanol, puur plantaardige olie (2p.p.o.) en biodiesel, maar op dit moment ontbreekt een netwerk van tankstations waar de duurzame brandstoffen ook verspreid kunnen worden. De gemeente wil daarom op korte termijn duidelijk hebben welke huidige en toekomstige locaties kunnen worden doorontwikkeld tot multifueltankstations. De gemeente wil hierbij nauw samenwerken met marktpartijen en de provincie Groningen. Een aantal ondernemers heeft zich op dit moment al bij de gemeente gemeld om actief aan de slag te gaan met verkoop van duurzame brandstoffen. Onder andere Van der Molen Autogroep (2met het initiatief Stichting De Groene Pomp) en Doorten Pesse (2bekend van het Green Planet tankstationconcept).  De gemeente wil met het locatieonderzoek deze trend verder faciliteren. De gemeente Groningen zelf heeft inmiddels pompfaciliteiten gerealiseerd voor aardgas en p.p.o. bij de Milieudienst. In het bestemmingsplan van het toekomstige bedrijventerrein Westpoort is de mogelijkheid opgenomen om een multifueltankstation te realiseren. De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2011 5% van de totale verkoop van brandstoffen in de stad duurzaam te laten zijn.

Ondernemer Edward Doorten uit Pesse is zeer content met het initiatief tot locatieonderzoekinitiatief. ‘Dit biedt een duidelijk perspectief voor ondernemers bij wie duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staat. Door in een vroeg stadium mogelijke vestigingslocaties bekend te maken biedt de gemeente een overzicht welke kansen er voor ondernemers liggen’, zo stelt hij. Green Planet is een revolutionair multifeultankstation dat vanuit de Unieke Kansen Regeling (2UKR), een subsidieregeling voor onderscheidende projecten op het gebied van energietransitie
van het Ministerie van Economische Zaken, een subsidiebedrag van € 973.525 heeft
toegewezen gekregen.

Nieuwsarchief