Geld voor onderzoek biovergister

12 aug 2010

De gemeenten Zuidhorn en Kollumerland c.a. stellen ieder 1500 euro beschikbaar voor een onderzoek naar een mogelijke locatie voor een biovergister in de gemeente, en voor de mogelijke invoeding van groen gas bij de gasopslaglocatie in Grijpskerk. E-kwadraat advies heeft daartoe een projectidee ingediend bij de gemeenten Zuidhorn en Kollumerland c.a.

Het project kent twee biogas productielocaties. De eerste is een collectief van een aantal agrarische ondernemers rondom Niezijl. Dit collectief is al langere tijd bezig zich te oriënteren op mogelijkheden om gezamenlijk een biogasinstallatie te realiseren. De tweede productielocatie is een loonbedrijf, dat zich oriënteert op de mogelijkheden voor een vergistingsinstallatie in de gemeente Kollumerland c.a. Het collectief en het loonbedrijf hebben beide contact gezocht met E-Kwadraat advies met het verzoek te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied.

E-kwadraat advies onderzoekt of beide biogasstromen bij de gasopslaglocatie in Grijpskerk opgewaardeerd kunnen worden en het groen gas ingevoed kan worden op het bestaande netwerk. Het biogas dat wordt opgewekt in Kollumerland, wordt dan door een (bestaande) gasleiding naar Grijpskerk getransporteerd.

Het onderzoek gaat in totaal ongeveer 4000 euro kosten.

Bron: Gemeente Zuidhorn

Nieuwsarchief