Gasunie voltooit aanleg 500 kilometer gastransportleiding

12 feb 2013

Woensdag 13 februari wordt door Gasunie nabij het Limburgse Sevenum de laatste las gelegd van de grote uitbreiding van het landelijk gastransportnet. Daarmee wordt de zogenoemde Noord-Zuid Route voltooid en het Gasunie-netwerk uitgebreid met 500 kilometer pijpleiding. Met het maken van deze ‘gouden las’ rondt Gasunie de aanleg van deze pijpleiding van het noorden naar het zuiden van Nederland binnen planning en budget af. De leiding is gelegd omdat klanten van Gasunie Transport Services langdurende contracten afsloten voor extra transportcapaciteit in Nederland. Het bestaande netwerk kon die extra capaciteitboekingen niet aan en moest daarom worden uitgebreid.

Noord-Zuid Route

De aanleg van de Noord-Zuid Route startte in 2008. De gastransportleiding loopt vanaf het Duitse Rysum onder de Eems door, via alle oostelijke provincies naar Schinnen in Limburg. Één aftakking loopt van Hattem naar de Maximacentrale, een andere van Wijngaarden naar Zeeland. Naast de 500 kilometer leiding werden twee nieuwe compressorstations gebouwd; één in Scheemda, provincie Groningen, het andere in Wijngaarden, provincie Zuid-Holland. De realisatie van dit grote infrastructuurproject zorgde voor veel extra werkgelegenheid. Sinds de start van de aanleg waren er jaarlijks gemiddeld 10.000 fte bij betrokken, vooral bij Nederlandse aannemers en toeleveranciers. De Noord-Zuid Route doorkruist tien provincies en loopt over het grondgebied van 88 gemeentes. Er waren meer dan 900 vergunningen en negen MER-rapportages nodig om de leidingaanleg mogelijk te maken. Voor de pijpleidingen werd 250 duizend ton staal gebruik, werden bijna 35.000 lassen gelegd en 60.000 piketpalen geslagen.

Achtergrond

De uitbreiding van het Nederlandse gasnet is nodig om twee redenen. Enerzijds is gas de schoonste fossiele brandstof waarvan steeds meer wordt geïmporteerd. De eigen winning van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa neemt geleidelijk af, terwijl de vraag naar aardgas op de langere termijn nog steeds stijgt. Anderzijds is gas de stabiele ruggengraat voor zonne- en windenergie. Wanneer er onvoldoende aanbod energie uit zon en wind is, kan een gasgestookte elektriciteitscentrale razendsnel bijschakelen om de vraag naar energie over te nemen. Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als hart van de ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas.

Meer informatie vindt u op noordzuidroute.gasunie.nl

Nieuwsarchief