Gasunie klaar voor lancering groen-gascertificaten

17 jun 2009

Producenten van groen gas kunnen vanaf 2 juli het gas dat zij in het net injecteren laten certificeren en deze certificaten vervolgens verkopen. Dat zegt Geert Joosten van Gasunie, dat verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van de certificaten. Het certificeringssysteem heeft als doel om de zichtbaarheid en verhandelbaarheid van groen gas te vergroten.


De certificaten voor groen gas
 werken volgens hetzelfde principe als die van groene stroom. Op die certificaten wordt onder meer vastgelegd wat de hoeveelheid groen gas is die is geïnjecteerd en waar het gas vandaan komt. De certificaten worden per MWh groen gas afgegeven. Er ligt inmiddels ook al een prijsindicatie: 16 eurocent per MWh en 2 cent per transactie.

Het hele project is volgens planning verlopen, zo laat projectleider Geert Joosten weten aan Energeia. "De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond. De ICT is klaar, de BV waaronder het handelsplatform van Gasunie valt is inmiddels is opgericht, alleen aan wet- en regelgeving moet hier en daar nog worden aangepast. Zo streven wij ernaar dat wij slechts als enige partij de certificaten op de markt mogen brengen. Als ook andere partijen certificaten mogen aanbieden ontstaat namelijk het gevaar voor dubbeltelling. Producenten zouden kunnen proberen dezelfde hoeveelheid geproduceerd groen gas twee keer te laten certificeren."

Dat vereist volgens Joosten echter een aanpassing in de Gaswet. "Er zou een ministeriële regeling moeten komen waarin staat vastgelegd dat alleen Gasunie bevoegd is om certificaten uit te geven, net zoals Tennet volgens de Elektriciteitswet de enige partij is die groene-stroomcertificaten mag uitgeven. We zijn daarover nog in onderhandeling met het ministerie van Economische Zaken. Het wel of niet verkrijgen van exclusiviteit heeft overigens geen invloed op het op de markt brengen van de certificaten op 2 juli: die komen er gewoon."

Daarmee wordt volgens Joosten tegemoetgekomen aan een grote marktbehoefte. "Vooral vanuit de handel is er veel vraag naar de groen-gascertificaten. Maar ook onze zoektocht naar producenten heeft al een aantal concrete contacten opgeleverd."

Bron: Energeia

Nieuwsarchief