Gasunie en Greenpeace gaan samen in 'windgas'

18 apr 2012

Greenpeace Energy en de Gasunie gaan samenwerken op het gebied van ‘windgas’. Bij deze techniek wordt windenergie omgezet in waterstofgas dat via het gasnetwerk kan worden gedistribueerd. Op deze manier kunnen de overschotten van windenergie worden opgeslagen voor later gebruik en wordt overbelasting van elektriciteitsnetten voorkomen.

Door middel van elektrolyse wordt de elektriciteit gebruikt om water te splitsen in zuurstof en waterstof. Het waterstof wordt in het gasnet gemengd met het al aanwezige aardgas.

De aardgasinfrastructuur functioneert als opslagmedium voor windenergie. De opgeslagen energie kan daardoor worden benut, als er weinig wind is.

Bron: Nieuwe Oogst

Nieuwsarchief