Gasunie en Baltic Development Forum gaan samenwerken

26 jun 2008

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie en Baltic Development Forum gaan als strategische partners samenwerken.

 

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats in het Hoofdkantoor van Gasunie te Groningen door de directeur van het Baltic Development Forum, Hans Brask, en de CEO en bestuursvoorzitter van Gasunie, Marcel Kramer.

Baltic Development Forum (2BDF) is het prominente samenwerkingsplatform van de landen rond de Oostzee (2de Baltische regio), waarin beleidsmakers, politici, vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en wetenschap met elkaar visies ontwikkelen die gericht zijn op het versterken van de concurrentiepositie van deze regio. Energievoorziening, vooral in relatie tot klimaatproblematiek, is een belangrijk thema op de agenda van BDF. Het tot stand brengen van samenwerking tussen landen, bedrijven en instellingen om energie-efficiency en energiemarkten te verbeteren hebben een hoge prioriteit.

 

‘Voor Gasunie’, zegt Marcel Kramer, ‘brengt deze samenwerking een waardevolle verbinding met de Oostzee-regio. De landen rond de Oostzee zijn voor Gasunie, sinds haar toetreding tot Nord Stream en de overname van het Duitse BEB, steeds meer een naburige regio geworden. Deze versteviging van de contacten met de Oostzee-landen is ook voor Nederland en in het bijzonder de noordelijke provincies van belang.’

 

Directeur Hans Brask benadrukt dat: ‘door de samenwerking met Gasunie de gelederen worden versterkt met een Europese partner die op het gebied van internationale energie- en gasvoorziening, duurzaamheidsvraagstukken ervaring en kennis heeft. Gasunie, een onafhankelijk gasinfrastructuurbedrijf, heeft een lange staat van dienst opgebouwd met het aanbieden van efficiënte, renderende en milieubewuste dienstverlening ten behoeve van markt en maatschappij.

We verwelkomen deze overeenkomst als een teken dat de samenwerking in de Baltische regio open en overkoepelend van karakter is.’

_________________________

NOOT VOOR DE REDACTIE

 

Informatie:

-  Chris Glerum, Gasunie (2050 521 2789; pers@gasunie.nl)

-  Kinga Valeria Szabo, Baltic Development Forum (2+45 60 21 85 75; ks@bdforum.org)

 

Profiel NV Nederlandse Gasunie
Gasunie is een gasinfrastructuur en -transportbedrijf met een toonaangevende positie in Europa. De totale lengte van het pijpleidingnet bedraagt meer dan 12.000 kilometer en geldt met een doorzet van bijna 100 miljard m3 als een van de grootste hogedruknetten in Europa. Het systeem omvat exportstations, meng- en compressorstations en meer dan duizend afleverstations. Via dochteronderneming Gas Transport Services B.V. beheert en ontwikkelt Gasunie het landelijke gastransportnet en worden transportdiensten aangeboden. De wensen van klanten, die hun gas getransporteerd willen hebben tegen concurrerende tarieven, staan hierbij voorop. Gasunie biedt ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag. Gasunie doet dit alles veilig, efficiënt, winstgevend en duurzaam.

 

Gasunie bouwt in het Noordwest-Europese marktgebied aan een centrale logistieke rol (2‘hub’). De deelname in Nord Stream past in dat streven, maar ook de recente aankoop van een groot Duits leidingnetwerk en andere initiatieven, zoals deelname in het Gate-terminal project voor de aanlanding van vloeibaar aardgas in Rotterdam, en faciliteiten voor ondergrondse opslag maken daar onderdeel van uit. Voorts werd eind 2006 werd een grote off-shore pijpleiding tussen Nederland en Engeland opgeleverd (2BBL). Hoofddoelstelling is het mogelijk maken van een goede gasvoorziening en marktwerking, ook op langere termijn, van Nederland en de omliggende landen die in hoge mate samen een markt vormen. Gebruikers van gas willen ook meer concurrentie en keuzemogelijkheden, en de infrastructuur moet dit mede mogelijk maken (2www.gasunie.nl).

 

Profiel Baltic Development Forum

Baltic Development Forum is an independent nonprofit networking organisation with members from large companies, major cities, institutional investors and business associations in the Baltic Sea Region. The mission of Baltic Development Forum is to promote the Baltic Sea Region as an integrated, prosperous and internationally  competitive growth region. As the leading high-level and agenda-setting networking organisation in Northern Europe we facilitate and develop new initiatives, partnerships and international contacts to stimulate growth, innovation and competitiveness in the Baltic Sea Region and its 11 dynamic countries. We seek to develop the Baltic Sea Region as a global centre of excellence and to establish the Region internationally as a strong and attractive place brand. Being the preferred platform for decision makers from business, politics and academia Baltic Development Forum is a unique platform for innovative thinking, informal cross-sector/cross-border/crosslevel encounters and concrete new business opportunities with a global perspective. Baltic Development Forum is chaired by Uffe Ellemann- Jensen, Minister for Foreign Affairs of Denmark 1982-1993.

Nieuwsarchief