Fryslân wil grote stappen zetten op gebied van groene energie

12 mrt 2012

De provincie Fryslân wil in de komende jaren grote stappen zetten als het gaat om de transitie van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie. Vooral middelgrote en grote projecten kunnen een beroep doen op steun en dat geldt ook voor sterk vernieuwende kleine projecten. Dat bleek uit een presentatie van de Gedeputeerde Staten.

Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de uitvoering van de ambities. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel geld nodig is voor de transitie en de oprichting van de Enerzjy Kooperaasje Fryslân (EKF). Daar lijkt zeker een bedrag van 50 tot 100 miljoen euro voor nodig te zijn. De provincie wil onder andere gebruik maken van de Nuon-gelden en investeringen van private en publieke partijen. Ook zijn er landelijke en Europese subsidies in beeld.

De provincie denkt ook na over de invulling van de Green Deals voor het Noorden. Die zijn door het kabinet bedacht om de economie duurzamer te maken. De overheid ondersteunt met technische steun en makkelijkere regels. Als voorbeeld noemt de provincie Thialf, waarbij wordt gewerkt aan een deal om fors energie te besparen.

Bron: Friesch Dagblad

Nieuwsarchief