Friese gemeenten starten proef met agrarische groenstations

22 sep 2010

De gemeenten Weststellingwerf, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Leeuwarderadeel willen meedoen aan een pilotproject met agrarische groenstations. Het is de bedoeling op die plekken compost te maken van gemeentelijk groenafval en dit vervolgens als bemesting te gebruiken voor de landbouw. Het zuivelsamenwerkingsverband Dairy Valley heeft bij de provincie Friesland hiervoor een projectaanvraag ingediend.

Met de groenstations wordt de lokale kringloop bevorderd. Groenafval hoeft niet meer buiten de gemeente verwerkt te worden. Daarnaast speelt het project in op de nieuwe mestwetgeving, die minder kunstmest toestaat.

Wanneer het project van start kan gaan, is nog niet bekend.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief