Forse subsidie voor Fries project ‘Gras als Energiebron’

06 sep 2012

De provincie Fryslân draagt 101.983 euro bij aan de financiering van het project Gras als Energiebron. Dat meldt het Friesch Dagblad. Binnen het project doen vijf MKB-bedrijven, ondersteund door Staatsbosbeheer en hogeschool Van Hall Larenstein, gezamenlijk onderzoek naar het gebruik van grasmaaisel als bron voor biobrandstof.

Het gras zal worden omgezet in pellets die als brandstof kunnen dienen voor verwarmingsinstallaties. Een van de deelnemers, Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag, zal bijvoorbeeld een speciale ketel installeren waarin de graspellets worden verbrand om zo het zwembadwater te verwarmen.

Bron: Friesch Dagblad   

Nieuwsarchief