Extra opgave voor SER en Nederland als plan EP sneeft

16 apr 2013

Gerrit van Werven en Marieke van der Werf in Het Financieele Dagblad van dinsdag 16 april 2013:

Terwijl in Nederland op initiatief van de SER wordt onderhandeld over een Nationaal Energieakkoord buigt het Europees Parlement (EP) zich over de toekomst van het emissiehandelssysteem ETS. Er zijn zoveel rechten beschikbaar dat de prijs van CO2 nauwelijks iets voorstelt. Daarmee doet het ETS niet waar het voor bedoeld was; fossiele brandstof duurder maken ten opzichte van schone energie en een businesscase creëren voor technologieën die CO2 vermijden.

De milieucommissie van het EP is voor het voorstel tot ‘backloading’ — het afromen van het aantal rechten om schaarste te creëren en zo de prijs te laten stijgen. De industriecommissie is tegen omdat ze vreest voor verlies van de concurrentiepositie van de energie-intensieve industrie. Onder lidstaten en Europarlementariërs zijn de meningen verdeeld.

Is er wel een tegenstelling tussen economie en klimaat? Met de lage CO2-prijs draaien de kolencentrales — gestookt op goedkope kolen — op volle toeren, staan gascentrales stil en heeft duurzame energie fikse subsidie nodig. Die subsidie betalen we met z’n allen via een opslag op de energierekening. Maar elke gram CO2 die we daarmee voorkomen, wordt onmiddellijk teniet gedaan door de emissies van kolencentrales. Overschakelen van kolen op gas zou al veel meer CO2-reductie leveren dan het realiseren van 16% duurzame energie naast kolenstook. Een hoge subsidie voor duurzame energie in combinatie met steeds zwaardere inspanningen om CO2 uit de lucht te halen, is economisch het meest onverstandige scenario. Toch is dat precies wat we doen.

Laten we hopen dat backloading vanaf vandaag tot de mogelijkheden gaat behoren. Anders ligt er een extra opgave voor het SER-proces en onze nationale politici. Bij een hogere prijs voor CO2 kunnen de subsidies voor duurzame energie naar beneden. Daar valt vast wel een compensatie uit te halen voor de meest kwetsbare industrieën. Een advies aan de SER aangaande het Nationaal Energieakkoord: zorg voor een goed werkend ETS op Europees niveau, als marktmechanisme voor CO2-besparende technieken en innovaties zoals groen gas, energiebesparende maatregelen en warmtenetten.

Gerrit van Werven is directeur van Energy Valley, Marieke van der Werf is adviseur resource efficiency en directeur MW Adviesgroep.

Bron: FD.nl

Nieuwsarchief