Europese denktank bezoekt Noord-Nederland

28 jan 2013

Op 24 en 25 januari bracht een delegatie met leden van de Europese Commissie, vertegenwoordigers van andere Europese regio’s en wetenschappers een bezoek aan Noord-Nederland. Het bezoek stond in het teken van de voorbereidingen van Europese regio’s op de Europese 2020-strategie. Daarin staat slimme en duurzame groei centraal. Noord-Nederland had met dit bezoek de kans zich te profileren als regio die innovatieve oplossingen bedenkt voor gezondheid, energie, water en voeding.

Kiezen vanuit kracht is het belangrijkste uitgangspunt voor het nieuwe Europese beleid voor de periode 2014-2020. De Europese Commissie vraagt van regio’s om te komen met een slimme specialisatiestrategie (S3), die nauw aansluit bij de sterktes van de regio zelf. Dat draagt bij aan de innovatie- en concurrentiekracht van Noord-Nederland.

Gezondheid, energie, water en voeding zijn bij uitstek noordelijke thema’s. Daarnaast richt het Noorden zich op concrete toepassingen van innovatie. Dat zijn de bouwstenen van de strategie van Noord-Nederland. De noordelijke samenleving als proeftuin speelt daarbij een belangrijke rol. De strategie is niet alleen voor Noord-Nederland waardevol. “We hebben nu al belangstelling van andere Europese regio’s. We zetten ons op onze eigen manier op de kaart”, licht de Friese gedeputeerde Hans Konst toe, bestuurlijk trekker namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Tijdens een bezoek in juli 2012 noemde Eurocommissaris Hahn Noord-Nederland een “Europese voorbeeldregio”. Bedrijven en kennisinstellingen geven samen met intermediaire organisaties en het SNN handen en voeten aan de invulling van de specialisatiestrategie. De Europese denktank brengt een bezoek aan Philips in Drachten, een van die bedrijven. Samen met Europese Commissie organiseren de Rijksuniversiteit Groningen en het SNN workshops over het meten van de impact van een slimme specialisatiestrategie.

Nieuwsarchief