Essent wil effici

15 mei 2009

Energiebedrijf Essent wil dat de regels voor de bouw van windparken versoepeld worden. Het bedrijf denkt dat projecten in de knel zullen komen als het niet lukt om procedures sneller en efficiënter af te handelen. Dat zei directievoorzitter Michiel Boersma gisteren bij de opening van het windmolenpark Westereems. Hij zei bang te zijn dat doelstellingen op het gebied van duurzaamheid moeilijk te realiseren zijn als de regels niet versoepeld worden.

Volgens Boersma is ons open en vlakke land uitermate geschikt voor windenergie. Maar hij voegde daar aan toe dat je een lange adem nodig hebt om projecten van de grond te krijgen.

Vijf jaar is Essent bezig geweest om de 140 benodigde vergunningen voor Westereems rond te krijgen. Aan de molens is een jaar lang gebouwd.

Minister Maria van der Hoeven, die de officiële openingshandeling verrichtte, gaf toe dat het verlenen van vergunningen en het vinden van locaties problemen oplevert. Zij heeft de Task Force wind op zee ingesteld, die onder leiding van oud NS-topman Aad Veenhof gaat onderzoeken en adviseren wat de beste manieren zijn om windenergie op zee te realiseren.

Nieuwsarchief