Energy Valley:

15 jan 2009

Het komend jaar zal er flink worden geïnvesteerd in de energiesector en in duurzame energie in Noord-Nederland, vooral door grote organisaties als NAM, Gasunie en Groningen Seaports. Ook het midden- en kleinbedrijf heeft volop plannen, maar we kunnen nu toch al merken dat er door de kredietcrisis een rem komt op investeringen door het MKB in de energiesector. Misschien zou het daarom een goed idee zijn om een deel van de opbrengsten van de verkoop van de aandelen Essent te gebruiken voor garantstellingen, om zo in het MKB meer bedrijfsinvesteringen los te krijgen in duurzame energie.
Een en ander betoogde Gerrit van Werven, directeur van Energy Valley, tijdens de nieuwjaarsreceptie van deze organisatie in het Hampshire Hotel in Groningen.

Volgens Van Werven is het ook in economisch opzicht een goede zaak om nu anticyclisch te investeren in duurzame energie. In elk geval verwacht hij dat er veel geïnvesteerd gaat worden in de energiesector in Noord-Nederland in 2009. Zelf heeft Energy Valley gelden beschikbaar gekregen om de komende jaren de ontwikkeling van de energiegerelateerde bedrijvigheid in het Noorden verder te stimuleren en de eigen organisatie daarvoor uit te bouwen. “We hebben voorlopig de middelen om op allerlei trommels te slaan”, aldus Van Werven.

Volgens het eigen werkplan is Energy Valley de komende jaren betrokken bij zeer uiteenlopende projecten om de transitie naar duurzame energie in het Noorden te bevorderen, zoals projecten voor groen gas (2vergisting), vergassingstechnologie of het verder helpen ontwikkelen van technologie voor zonne-energie. “Ik denk dat we tegen het eind van dit jaar, rond Kerstmis, kunnen zeggen dat we goede stappen voorwaarts hebben gezet in de verdere ontwikkeling van energieactiviteiten in Noord Nederland”, aldus een optimistische Van Werven.
Nieuwsarchief