Energy Valley Topclub drager Groningen Topsport

27 mei 2011

 Komend seizoen prijkt de naam Energy Valley achterop de shirts van zowel FC Groningen, met als hoofdsponsor Essent, basketbalclub GasTerra Flames, de volleyballers van Abiant/Lycurgus en de korfballers van Nic./Alfa-college. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Energy Valley Topclub; een samenwerkingsverband van BAM, GasTerra, Gasunie, Groningen Seaports, Imtech, RWE/Essent en diverse andere bedrijven uit de energiesector.

Met deze samenwerking wil de Energy Valley Topclub het grote publiek meer betrekken, informeren en mobiliseren bij de energietransitie. De topsportclubs kunnen een goede bijdrage leveren om het energieprofiel van het Noorden te versterken en de samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van duurzame energie. De clubs ondersteunen dit door de handen ineen te slaan met dit unieke concept.

FC Groningen, dat onlangs al Essent als hoofdsponsor aan zich bond, heeft het initiatief genomen tot dit zogenaamde 'Barcelona-model' waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met de collega-verenigingen in de stad Groningen. De vier sportclubs komen allen uit op het hoogste nationale niveau, hebben een landelijke uitstraling en gezonde Europese ambities. Bovendien vertegenwoordigen de clubs een grote maatschappelijke achterban. De overeenkomst tussen de Energy Valley Topclub en de vier sportclubs geldt voor de komende drie seizoenen.

Via Energy Valley maken bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties in Noord-Nederland zich samen sterk voor schone, betrouwbare en innovatieve energie. Dat heeft inmiddels geleid tot vele groene initiatieven. Hiermee vervult de noordelijke energiesector een sleutelrol in de (inter)nationale energievoorziening en wordt een flinke impuls gegeven aan de economie en werkgelegenheid.

"Dat energie in Noord-Nederland een belangrijke motor is voor de nationale economie blijkt wel uit de vele bedrijven en projecten", aldus Max van den Berg, voorzitter van de Stichting Energy Valley en Commissaris van de Koningin in Groningen. "De laatste jaren is de positie als krachtige energieregio stevig uitgebouwd onder de vlag van Energy Valley. Daarbij wordt via succesvolle samenwerking concreet werk gemaakt van groene energie. Energy Valley wordt inmiddels dan ook beschouwd als cluster van nationaal belang, vergelijkbaar met de Rotterdamse haven, luchthaven Schiphol en het technologiecluster in Brabant."

De Energy Valley Topclub is bij aanvang van dit voetbalseizoen opgestart bij FC Groningen om de ontwikkelingen in de energiewereld onder de aandacht te brengen van de samenleving en een ontmoetingscentrum te zijn voor de energiesector. Deze succesformule heeft zich in korte tijd bewezen en via de samenwerking met de topsportclubs wordt een volgende stap gezet om kennis van en over groene energie te promoten.

De nadruk ligt daarbij vooral op het interesseren van de jeugd voor techniek en duurzaamheid, zodat komende jaren de groeiende vraag naar goede vakmensen kan worden ingevuld. Onderzoek en onderwijs is namelijk cruciaal voor een passend arbeidsaanbod en een belangrijke motor voor Noord-Nederland als energietransitieregio. De samenwerking met de topclubs gaat dan ook verder dan alleen een financiële bijdrage. Zo zullen de bedrijven en clubs met de noordelijke kennisinstituten speciale bijeenkomsten organiseren om energie op een interessante en leuke manier onder de aandacht te brengen. Daarnaast zullen de partners groene projecten gaan ontwikkelen om ook in de praktijk studenten te betrekken en kennis over te brengen.

De groenpartners zullen bij de invulling van de ambities nauw samenwerken met de groenleden van de topclub, de noordelijke kennisinstellingen, Stichting Energy Valley, provincie, gemeente en de Natuur- en Milieufederatie. De kracht zit namelijk juist in de gezamenlijkheid.

FC Groningen heeft op het gebied van groen en duurzaam forse ambities en kan vanwege haar speciale functie de katalysator zijn voor het bereiken van een breed publiek. Het 'Barcelona-model' geeft daarin nog een extra impuls. Daarbij combineert FC Groningen duurzame maatregelen in eigen huis met het bieden van een uniek podium voor duurzaamheid aan een groot aantal marktpartijen, zoals deze onder meer zijn verenigd in de Energy Valley Topclub. De publicitaire waarde van voetbal en sport in het algemeen en FC Groningen in het bijzonder, geeft duurzaamheid zo een brede etalage.

"Zoals wellicht bekend werken wij bij FC Groningen, samen met onze groenpartners en -leden in de Energy Valley Topclub aan een groene en duurzame club", zegt algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen. "Na hoofdsponsor Essent presenteren wij dan ook met trots Energy Valley als tweede shirtsponsor. En dit in gezamenlijkheid met onze zusterverenigingen in de stad. Uniek in Nederland. Wij willen onze doelen realiseren in samenwerking met onze bedrijfsrelaties in de Euroborg. Het enthousiasme en deze bijzondere overeenkomst - die goed is voor alle topsportclubs in de stad Groningen - geven ons een mooie motivatie om het ingeslagen traject vol ambitie met elkaar door te trekken."

Voorzitter Rob Schuur van GasTerra Flames: "Onder de verantwoordelijkheid van GasTerra Flames ontwikkelen kennisinstellingen in het beroepsonderwijs en bedrijven/instellingen een breed scala aan duurzame activiteiten op het gebied van bewegen en gezondheid (onder de naam Health Energizers!). Deze educatieve programma's kunnen we samen met de Energy Valley Topclub en de daaraan gelieerde bedrijven uitbreiden rond het thema energie. Jaarlijks bereiken we daarmee zo'n 5.000 tot 6.000 jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs in de provincie Groningen. Als topsportclub dragen wij Energy Valley graag uit, ook als nieuwe uiting van de Noord-Nederlandse identiteit."

Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Owen Huisman, voorzitter Energy Valley Topclub, tel: 06-21 12 58 45, contactformulier

Nieuwsarchief