Energy College ontvangt financiële middelen uit Green Deal Rijk

05 dec 2012

Het Ministerie van EL&I heeft besloten 461.000 euro aan Energy College ter beschikking te stellen. Dit is het eerste deel van de gereserveerde financiële middelen binnen de Green Deal die het Rijk in oktober 2011 met Noord-Nederland heeft afgesloten. De uitkering betekent dat Energy College voor 2012 en 2013 aan de slag kan met de ontwikkeling van energiegerelateerd mbo-onderwijs.

Het Energy College is het mbo-cluster binnen de Energy Academy Europe. In het Energy College werken AOC’s, ROC’s, bedrijven en overheden uit het Noorden samen om jongeren op basis van de marktvraag op te leiden en professionals bij te scholen tot bekwame vakmensen.

Het Energy College is actief in de Energy Valley regio: Drenthe, Fryslân, Groningen en de kop van Noord-Holland. Gedeputeerde Tanja Klip van de provincie Drenthe: ‘Deze middelen dragen er aan bij dat de energiesector in de regio kan blijven groeien. Binnen de energiesector is behoefte aan goedgeschoolde arbeidskrachten die het innovatievermogen van de regio vergroten en de energiegerelateerde kennisinfrastructuur van de regio versterken.’ 

De middelen worden ingezet voor de ontwikkeling van leerwerkprojecten tussen het bedrijfsleven en de noordelijke ROC’s. Overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven investeren ruim 1,5 miljoen euro in Energy College.

Het onderwijs aan het Energy College bestaat uit een aantal algemene basismodules over energie die studenten aan de technische opleidingen tijdens hun studie volgen. Vervolgens kunnen zij zich via modules en praktijkervaring specialiseren binnen zogeheten hotspots: leerwerkomgevingen met specifieke thema's als offshore windenergie, smart grids, of gebouwde omgeving, waar bedrijfsleven en onderwijsinstellingen onder één dak zitten en samen invulling geven aan het onderwijs.

De hotspots die de komende periode met de Green-Deal middelen verder ontwikkeld gaan worden zijn:

  • Hotspot Techniek Innovatie Centrum te Groningen (Alfa College)
  • Hotspot AOT (allround operational technicus) te Emmen (Drenthe College)
  • Hotspot Integraal Duurzaam te Leeuwarden (Friesland College en Nordwin College)
  • Hotspot Centrum voor Innovatief Vakmanschap Energie Eemsdelta te Delfzijl (Noorderpoort College)

In 2013 komen de volgende aanvragen waarbij het Energy College en de Energy Academy Europe nieuwe energiegerelateerde projecten indienen. Daarbij wordt vanuit het Energy College ook met extra aandacht gekeken naar een hotspot in Noord-Holland zodat de gehele Energy Valley wordt bediend.

Partners

Het Energy College is een samenwerking tussen de volgende partijen: ROC Friese Poort, Alfa College, Noorderpoort College, AOC Terra, Nordwin College, Energy Academy Europe, Drenthe College, Friesland College, NAM, Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Noord-Holland, VNO-NCW Noord, stichting Energy Valley en de partners uit het bedrijfsleven die aangesloten zijn bij de hotspots.

Nieuwsarchief