Energy Academy Europe start in Groningen

23 nov 2011

Groningen krijgt een uniek instituut voor onderwijs, onderzoek en innovatie rond het thema energie. Initiatiefnemers van de Energy Academy Europe (EAE) zijn de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Het startschot voor het instituut wordt op woensdag 23 november officieel gegeven tijdens de afsluiting van de Energy Delta Convention, een internationaal congres dat van 21 tot en met 23 november in Groningen wordt gehouden.

Doelstelling van Energy Academy Europe is om nationaal en internationaal dé kennisautoriteit voor excellent onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van energie te worden. Het is de bedoeling om de bestaande activiteiten van universiteit en hogeschool op het gebied van energie te bundelen en verder uit te bouwen.

Breed concept

De Energy Academy Europe is uniek vanwege het brede concept. Het combineert fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Het brengt alfa-, bèta- en gamma-expertise samen en betrekt studenten van mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs in haar activiteiten. Het instituut gaat nauw samenwerken met regionale kennisinstellingen en onderwijscentra in het noorden van Nederland. Mbo-scholen gaan opleidingen afstemmen op de vraag naar personeel in de energiesector en hun docenten bijscholen via onderwijs en onderzoek.

In de Energy Academy Europe wordt gewerkt aan de technische, economische, maatschappelijke en juridische aspecten die nodig zijn om de energievoorziening van nieuwe impulsen te voorzien. Het onderzoek van de EAE zal voornamelijk geïnitieerd worden door interactie tussen de EAE, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De EAE zal studenten, onderzoekers en bedrijven uit de hele wereld aantrekken.

Infrastructuur voor innovatie

De EAE heeft een kern en een netwerk, zodat activiteiten niet alleen op de ZernikeCampus -waar de universiteit en de hogeschool zijn gevestigd - maar ook op andere plaatsen in het noorden van Nederland plaatsvinden. De EAE ontwikkelt een aantal faciliteiten: een energieneutraal gebouw op de ZernikeCampus, een energieproeftuin en verschillende vestigingen bij bedrijven.

De energieproeftuin wordt vanwege milieu- en veiligheidsvoorschriften noordelijk op de ZernikeCampus gerealiseerd, waar hij goed bereikbaar is voor de deelnemende bedrijven die kortere of langere tijd met installaties, apparatuur en groot transport in de proeftuin terecht moeten kunnen. De proeftuin is verbonden met het EAE-gebouw in het centrum van de campus via sensor- en datatechnologie.

Samenwerking

De regio Noord-Nederland heeft al veel bedrijvigheid die aan energie gerelateerd is. De gemeente en provincie Groningen hebben zich aan energieprogramma’s gecommitteerd, en universiteit en hogeschool hebben al veel onderzoek en opleidingen over energie in huis. De Energy Academy Europe moet de motor worden van Nederland als centrum van kennis, innovatie en nijverheid op het gebied van energie.

Het idee voor voor de EAE werd een jaar geleden gelanceerd door GasTerra-bestuurder Gertjan Lankhorst. Het plan kreeg ondersteuning van minister Verhagen die vorige maand in het kader van de Green Deal zes miljoen euro van het rijk toezegde. In de komende tien jaar zullen de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid in totaal 100 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van het instituut. Het komende jaar worden samen met de noordelijke provincies, gemeenten, en het bedrijfsleven voorbereidingen getroffen om per september 2012 te starten met de EAE.

Nieuwsarchief