Energiesector Noord-Nederland groeit tegen verdrukking in

01 mrt 2013

De energiesector in Noord-Nederland is tussen 2010 en 2011 met 1% gestegen, terwijl de totale werkgelegenheid in het Noorden in die periode juist een krimp van 1% laat zien. Die conclusie is te trekken op basis van de Energiemonitor Noord-Nederland 2013, het periodieke onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de energiesector in de Energy Valley regio. Deze regio telt bijna 4.000 bedrijfsvestigingen en 32.500 voltijdbanen, indirecte en tijdelijke banen door bijvoorbeeld de bouw van energiecentrales  niet meegerekend. De productie en installatie van energietechnologie is goed voor bijna 60% van alle bedrijven en banen in de noordelijke energiesector.

Meeste MKB in Noord-Holland Noord en Fryslân

In Noord-Holland Noord en Fryslân bevinden zich de meeste vestigingen van MKB-bedrijven, terwijl in de Regio Groningen-Assen relatief veel grote bedrijven gevestigd zijn. Het totaal aantal noordelijke bedrijfsvestigingen in de energiesector is met 1,5% gestegen ten opzichte van 2010, waarbij de sterkste groei in de provincies Groningen (5%) en Fryslân (2,5%) is. Het aantal vestigingen in de Eemsdelta is zelfs met ruim 10% toegenomen. Het totaal aantal vestigingen in Drenthe daalde met 1,2%. Dat komt vooral door het wegvallen van een tiental kleinere organisatieadviesbureaus en arbeidsbemiddelingsbureaus in de deelsector energiedienstverlening.

Grote nieuwe investeringen

Ondanks de economische neergang worden in de komende periode grote nieuwe investeringen gepleegd in de noordelijke energiesector. De projecten Woodspirit (bio-methanol) en Gemini (700 MW wind op zee) behoren met respectievelijk € 500 miljoen en € 2,3 miljard tot de top 3 van grootste duurzame investeringen in Nederland ooit. De aanleg van de grootste ondergrondse gasopslag van West-Europa (Gasopslag Bergermeer) van TAQA is met € 800 miljoen op dit moment één van de grootste private investeringen. Op basis van deze en andere investeringen is ook in de  komende jaren een verdere groei van banen en bedrijvigheid in de noordelijke energiesector te verwachten.

Bijdrage Nederlandse schatkist

Het verdienvermogen van de energiesector is substantieel voor Nederland en de Energy Valley regio. Van de Nederlandse energie-inkomsten komt 40% uit Noord-Nederland en binnen Noord-Nederland heeft energie een economisch aandeel van 22%. De aardgasbaten vormen hiervan een groot onderdeel.

Energiekennis

De energiekennispositie is sterk in ontwikkeling in de Energy Valley regio. Met de oprichting van de Energy Academy Europe (HBO en WO) en het Energy College (MBO) wordt voorzien in de huidige en toekomstige vraag naar geschoold energiepersoneel. Het Noorden telt ruim 600 HBO-studenten en bijna 4.000 MBO-studenten die een meerjarige energiegerelateerde opleiding volgen. Het aantal energiegerelateerde HBO-studenten is in de afgelopen 5 jaar in het Noorden sterk gestegen (11%), terwijl dit landelijk afnam (3%). Op MBO-niveau nam in dezelfde periode het aantal energiestudenten in het Noorden zelfs toe met 14%, ten opzichte van landelijk 9%.

De volledige Energiemonitor kunt u hier downloaden.

De Energiemonitor is uitgevoerd, in opdracht van de Regio Groningen-Assen en de stichting Energy Valley, door E&E Advies in Groningen.

Nieuwsarchief