Energiebesparing BoppEslach voor het Friese MKB

10 jul 2012

Het Midden- en Kleinbedrijf in Fryslân gaat de uitdaging aan om door middel van slimmer werken energiebesparing te realiseren. Op de Energy Valley Solar Day op 11 juli in Bolsward ondertekenen initiatiefnemers Jan Peter Ensing van Stuurmannen en Yvonne van der Woude van Projectteamwork samen met Suzanne te Riele van MKB-Nederland en Gerrit van Werven, directeur van Stichting Energy Valley, een intentieverklaring daartoe, waarmee een start wordt gegeven aan het project BoppEslach.

BoppEslach is de naam van het energiebesparingsproject voor het midden- en kleinbedrijf in Fryslân. Het doel van het project is het terugdringen van het energiegebruik door het bedrijfsleven en meer bewustwording op het gebied van energieverbruik door ondernemers. BoppEslach onderscheidt zich van andere energiebesparingsprojecten door de unieke aanpak. In plaats van zich te richten op technologische oplossingen, wordt met name gestuurd op gedragsverandering en bewustwording. De principes uit Het Nieuwe Werken vormen de leidraad hiervoor. Het idee is, dat doordat wordt bespaard vanuit eigen motivatie en inzicht, er een cultuuromslag plaatsvindt die zorgt voor een blijvende duurzame besparing.

Wedstrijd

Aan het project is een wedstrijd verbonden. Deelnemende MKB-bedrijven kunnen door middel van het scoren op twee onderdelen mooie prijzen in de wacht slepen. De jury let op de directe besparingen die behaald worden, maar ook op de meest creatieve duurzame oplossing. De prijzen die uitgereikt worden variëren van meetapparatuur voor energieverbruik van medewerkers in eigen huis tot een uniek (duurzaam) teamuitje.

Green Deal MKB

MKB Nederland heeft onlangs een Green Deal gesloten met het ministerie van EL&I en de stichting Natuur en Milieufederatie waarin is vastgelegd dat tussen 1 juni 2011 en 31 december 2012 minimaal 480 MKB-bedrijven in Nederland daadwerkelijk energiebesparende maatregelen nemen. Daarnaast gaan minimaal 20 MKB-bedrijven investeren in duurzame energieopwekking.

Nieuwsarchief