Energieakkoord: kansen voor het bedrijfsleven

15 feb 2008

Op 13 maart 2008 vindt de bijeenkomst Energieakkoord: kansen voor het bedrijfsleven, plaats in het markante gebouw van de Gasunie te Groningen. Schrijf u nu in! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.   

Energie is een belangrijke motor voor de economie. Het noorden neemt daarbij een bijzondere positie in. Recent hebben de Energy Valley provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland daarover een energieakkoord afgesloten met het Rijk. Het energieakkoord biedt een afstemmingskader om het ontwikkelingsklimaat te versterken en nieuwe activiteiten en investeringen te bevorderen. Hierdoor wordt ondernemers de ruimte geboden concrete invulling te geven aan een duurzame energie-economie. Om deze kansen zichtbaar te maken organiseren we een Energy Valley Platform bijeenkomst over het energieakkoord. De bijeenkomst duurt van 15.30-18.00 uur en heeft tot doel u te informeren en betrekken bij het energieakkoord. De bijeenkomst is volledig kosteloos.

Programma

15.30 uur Ontvangst

16.00 uur  Welkomstwoord door dagvoorzitter
Gerrit van Werven, directeur stichting Energy Valley

16.10 uur Toelichting Energieakkoord
Max van den Berg, CdK Groningen / stichting Energy Valley

16.30 uur Voorbeelden uit de praktijk
- Duurzame recreatiebedrijven - Galema Advies/Recreatiecentrum Mounewetter
- Innovatieve zonnecellen - APA bv
- Duurzame mobiliteit - Arriva
- Groen gas – Gasunie
- Van kennis naar innovatie - ATO Noord-Holland

17.15 uur Interactieve discussie: kansen voor het bedrijfsleven 
- VNO-NCW Noord  - Hans Haerkens
- MKB Noord  - Ron van Gent
- LTO Noord  - Henk Brink
- Bouwend Nederland – Rolf Koops
- Stichting Energy Valley  – Max van den Berg

18.00 uur Afsluiting / Energieborrel

Klik hier om u in te schrijven.

Nieuwsarchief