Energie uit water

19 mrt 2010

Rijkswaterstaat WINN en de EWA organiseren in samenwerking met het LEF future center, de werkbijeenkomst Energie uit water.

Het waterinnovatieprogramma WINN van Rijkswaterstaat en Deltares heeft een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van energie uit water. WINN heeft samen met verschillende marktpartijen het initiatief genomen voor de oprichting van een branchevereniging, de Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water (EWA). WINN geeft het stokje door aan de EWA. De EWA wil uitgroeien tot een breed platform dat als springplank dient voor ondernemers uit de energie uit watersector.

Programma
Een inspirerende dag waarin samen met branchegenoten vorm wordt gegeven aan de EWA, waar het laatste nieuws op kennisgebied gepresenteerd wordt en men de mogelijkheid heeft om experts, ondernemers en financiers te ontmoeten die interesse hebben in dit vakgebied.
- Vaststellen van de belangrijkste ontwikkelpunten van het eigen vakgebied;
- Inrichten van werkgroepen binnen de EWA;
- Laatste nieuws over blue energy, vrije stromingsenergie en aquatische biomassa;
- De krachten bundelen voor meer innovatiegelden. 
 
Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor vernieuwers uit het bedrijfsleven, de energiebranche, de kennisinstituten en (duurzame) investeerders en betrokkenen vanuit Rijkswaterstaat. In het bijzonder gericht op vernieuwers met opgestroopte mouwen die kansen zien in samenwerken binnen de EWA en die ook lid willen worden van de branchevereniging.

Wanneer en waar?
Donderdag 29 april 2010 van 09.30 – 15.30 uur, LEF future center Rijkswaterstaat Griffioenlaan 2 te Utrecht, nabij het Transferium Westraven.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 15 april via het digitale aanmeldformulier op de website http://www.energieuitwater.nl/ 
Na aanmelding krijgt u het programma per e-mail toegestuurd.

 

Nieuwsarchief