Eemsmond krijgt subsidie voor klimaatinitiatieven

27 mei 2009

De gemeente Eemsmond krijgt van het Rijk een subsidie van ruim 133.000 euro voor het gemeentelijke klimaatbeleid. De klimaatinitiatieven van Eemsmond dragen bij aan de kabinetsdoelen om zuiniger met energie om te gaan. De gemeente vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het verminderen van milieuproblemen zoals het broeikaseffect. De financiële impuls dekt de helft van de kosten van de klimaatprojecten van de gemeente.

De komende vier jaar gaat Eemsmond 21 projecten uitvoeren. Zo wordt er een onderzoek opgezet naar het energieverbruik van scholen. Daarnaast gaat Eemsmond kijken of de openbare verlichting energiezuiniger kan, onder meer door led-verlichting te plaatsen bij het gemeentebedrijf en het dimmen van straatverlichting. Ook wordt onderzocht of auto’s van de gemeente op biobrandstoffen kunnen rijden.

De komende jaren start Eemsmond activiteiten om bedrijven en particulieren te ondersteunen om hun energieverbruik te verlagen. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over het gebruik van duurzame energie bij agrarische bedrijven. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor een energieservicepunt, waar particulieren en bedrijven terecht kunnen met al hun energievragen.

Gemeenten konden bij het Rijk subsidie aanvragen voor hun klimaatactiviteiten. Deze subsidie heet Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (2SLOK). Dit is een financiële bijdrage voor gemeenten en provincies die structureel werken aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De subsidie geldt voor vier jaar. De hoogte van de subsidie is vastgesteld op basis van het inwonersaantal en de oppervlakte van de gemeente.

Nieuwsarchief