Eemsdelta Green publiceert eerste duurzaamheidsjaarverslag

15 apr 2013

De Eemsdelta biedt goede kansen voor duurzaam ondernemen en groene chemie. Dat blijkt uit het duurzaamheidsjaarverslag van Eemsdelta Green, de samenwerkingsorganisatie voor de verduurzaming van het bedrijfsleven in de regio Eemsdelta. Het jaarverslag besteedt uitgebreid aandacht aan de duurzame projecten in de Eemsdelta regio en hun specifieke resultaten in het afgelopen jaar.

Zo meldt het verslag het project Bio BTX, waarbij gekeken wordt om benzeen, tolueen en xyleen uit biomassa te produceren. Dit wordt op vele plekken nog vervaardigd uit fossiele grondstoffen zoals aardolie. Ook is er aandacht voor de realisatie van het stoomleidingnetwerk op en rondom het chemie cluster in Delfzijl dat synergievoordelen oplevert en minder uitstoot. Een ander project dat genoemd wordt, is een proefopstelling om van laagwaardige warmte algen te kweken op het dak van een van de fabrieken op het industrieterrein Oosterhorn.

Eemsdelta Green heeft als doel regionale economische structuurversterking in de industriegebieden Eemshaven en Delfzijl te realiseren door vergroening. Verder bevordert de organisatie duurzame innovatie en faciliteert het bedrijven in de Eemsdelta bij het uitwerken van kansen voor vergroening van de chemie en het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Door samenwerking met overheden, kennisinstellingen en vooral het bedrijfsleven wordt gewerkt aan het uitwisselen van kennis, het zoeken van kansen, het delen van informatie om projecten dichter bij realisatie te brengen.

Eemsdelta Green is een samenwerkingsverband van Stichting Energy Valley, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, Waterbedrijf Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, NOM en Provincie Groningen, Syntens en de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (DEAL).

Bron: Groningen Seaports

Nieuwsarchief