ECN: CO2-norm en beter handelssysteem nodig voor CO₂ afvang in Nederland

25 jan 2011

Een beleidspakket bestaande uit een CO2-norm, financiële ondersteuning en een verbeterd Europese CO2-handelssysteem kan CO2-afvang bij nieuwe Nederlandse kolencentrales over tien jaar tot stand brengen. ECN schat de kosten van dergelijke ondersteuning op 300 miljoen euro per jaar vanaf 2020.Dat blijkt uit een studie die Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) op verzoek van de European Climate Foundation (ECF) heeft uitgevoerd.

 

Het toepassen van CO2-afvang wordt door organisaties als OECD/IEA, de Europese Commissie, IPCC, Planbureau voor de Leefomgeving en sommige milieuorganisaties als noodzakelijk gezien om de komende decennia te komen tot voldoende vermindering van CO2-emissies in de elektriciteitsopwekking. Dit in aanvulling op andere opties als energiebesparing, hernieuwbare energie en kernenergie. Nederland biedt door haar geografische ligging en aanwezigheid van energie-intensieve industrie mogelijkheden voor een grote rol van CO2-afvang en kan als ‘CO2 hub’ binnen Noordwest Europa fungeren. Maar CO2-afvang komt er niet vanzelf. Een van de benodigde randvoorwaarden is dat er voldoende prikkels zijn.

Kosten
Een gecombineerd beleidspakket van een nationale CO2-norm, aanvullende financiële ondersteuning en een verbeterd Europese CO2–handelssysteem, kan grootschalige CO2-afvang bij nieuwe Nederlandse kolencentrales over tien jaar tot stand brengen. Dit pakket is op verzoek van ECF door ECN Beleidsstudies beoordeeld. ECN heeft daarbij gekeken naar CCS-beleid in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.

De kosten van de financiële ondersteuning om een afvang van ca. 18 Mton CO2 per jaar te realiseren bij drie kolencentrales zijn geschat op ca. 300 miljoen euro per jaar in de periode 2020-2030. Veronderstellingen hierbij zijn een relatief lage CO2-prijs van 20 euro/ton en toepassing bij drie kolencentrales die nu in aanbouw zijn. Bij een hogere CO2-prijs loopt het benodigde bedrag terug. Bij een CO2-prijs van ca. 75 euro/ton, kan CO2-afvang rendabel worden toegepast.

Het enkel toepassen van een CO2-norm kan leiden tot een enigszins verminderde concurrentiepositie van de Nederlandse elektriciteitsproductie: minder productie in Nederland, import in plaats van export van elektriciteit en een hogere groothandelsmarktprijs. Door het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) leidt een nationale CO2-norm niet tot minder uitstoot van CO2 in Europa. Het slechts financieel stimuleren biedt geen garantie voor het toepassen van CO2-afvang. De combinatie van beide maatregelen kan de nodige zekerheid bieden voor investeerders in CO2–afvang. Daarbij biedt het ook meer zekerheid voor voldoende aanbod van CO2 om de transportinfrastructuur naar opslaglocaties te kunnen ontwikkelen. Het nationale pakket biedt tevens gunstige economische vooruitzichten voor Nederland.

ECN zal eind deze maand de studie presenteren op een bijeenkomst met diverse stakeholders van het Rotterdam Climate Initiative, Energy Valley, de Taskforce CCS en Energie Nederland.

Bron: ECN/Energiegids

Nieuwsarchief