ECN geeft activiteiten over aan TNO

13 apr 2011

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) geeft twee activiteiten over aan onderzoeks- en kennisinstituut TNO. Het gaat om 'Energie in de Gebouwde Omgeving' en 'Intelligente Elektriciteitsnetten'. De ‘overname’ is goed voor beide instellingen. TNO kan zich aanzienlijk versterken binnen de nationale en internationale kennisinfrastructuur en ECN kan zich, geheel in de lijn van de nieuwe strategie, meer richten op de hoofdactiviteiten waarin ze een sterke (inter)nationale positie heeft. 

Beide activiteiten passen niet meer binnen de hoofdactiviteiten van ECN. Zij richten zich vooral op windenergie, zonne-energie, biomassa, duurzame proces- en warmtetechnologie en beleidsstudies. TNO gaat de activiteiten bundelen in de eigen thema’s Gebouwde Omgeving en Energie. 

Met de overname is gewaarborgd dat de bij ECN opgebouwde kennis en technologie ook voor de Nederlandse samenleving beschikbaar blijft. Dat is goed voor de ontwikkeling van duurzame gebouwen en de toekomstige energie-infrastructuur. Onderdeel van de overeenkomst is dat 16 medewerkers van ECN overgaan naar TNO.

Nieuwsarchief