Duurzame energie in beroep en onderwijs

19 jun 2012

"Duurzame energie in beroep en onderwijs" woensdag 11 juli 2012 tijdens de Frisian Solar Challenge
Het event wordt u aangeboden vanuit het landelijke project 'Duurzame energie in de beroepskolom'. Dit HPBO DEB project richt zich op het structureel inbedden van het thema duurzame energie in het mbo en hbo onderwijs, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

De kenniskring Noord van het project, bestaande uit Hogeschool Van Hall Larenstein, ROC Friese Poort en enkele noordelijke bedrijven, organiseert het event voor bouw- en installatietechnische bedrijven, het mbo en hbo beroepsonderwijs, overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan nieuwe technische ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van duurzame energie. De middag bestaat uit een conferentie, met een keur aan sprekers, een zgn. 'demo vloer' met projecten en een bezoek aan het zonneboten terrein (de paddock). De conferentie vindt plaats in de Broerekerk in Bolsward; een prachtig gerestaureerde klooster kerk met een glazen overkapping.

Vlakbij het zonneboten terrein. U krijgt na afloop van de conferentie de unieke gelegenheid de zonneboten van dichtbij te bekijken en vragen te stellen aan de teams die daar aan hun boot werken. De paddock is uitsluitend toegankelijk voor genodigden en voor de deelnemers aan de conferentie.

Desgewenst kunt u later op de middag nog deelnemen aan de grote netwerkborrel die op de paddock wordt georganiseerd en bekend staat als Energy Valley Solar Day. Een uniek netwerkmoment!

De toegang van het event (tot 15.00 uur) is gratis. Iedereen die behoefte heeft aan inspiratie, meer betrokken wil raken bij het thema duurzame energie, of op zoek is naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, is van harte welkom. Aanmelden voor het event kan door een email te sturen naar: infotc@wur.nl. Graag vóór 22 juni aangeven namens welke organisatie (incl. NAW gegevens) u komt, met hoeveel personen (met namen) en of u al dan niet wilt deelnemen aan de netwerkborrel op de paddock. Voor nadere informatie:

Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden, Bureau T&C, tel. 058 - 28 46 160.

Kijk voor het programma en de eventfolder op www.vhlde.nl.

Nieuwsarchief