Duurzaam E-pact in Eemshaven

04 mrt 2011

Zes milieuorganisaties ondertekenen vrijdag een overeenkomst met Groningen Seaports, Nuon en RWE/Essent die moet bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van industrie in de Eemshaven. In het E-pact staan voornemens die duurzaamheid dienen. Een belangrijk onderdeel is dat er bij het uitdiepen van de vaargeul naar de Eemshaven wordt gekeken of er maatregelen zijn voor ecologisch herstel van het Eemd-Dollard-estuarium.

Natuurorganisaties verklaarden het gebied jaren geleden al ecologisch dood. Een goede aanpak van het pact zou dan ook een doorbraak betekenen. Voor de plannen is wel steun nodig van instanties zoals het rijk en provincie. Het pact zou ook kunnen dienen als bouwsteen voor een nieuw Energieakkoord tussen rijk en Noord-Nederland.

De partijen zijn sinds juni 2010 in bespreking over het E-pact. Toen werden als doelen gesteld dat er een toename moest komen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, dat er zou worden geïnvesteerd in kennis en innovatie van de energie-economie en dat er aandacht zou komen voor het herstel van de ecologische kwaliteit van de Eems-Dollard. Ook moest het havencomplex verduurzamen en wilden de partners dat de nadelige gevolgen van de energiecentrales zouden worden beperkt. Bij de ondertekening van het pact wordt duidelijk wat daar van is overgebleven.

Nieuwsarchief