Duidelijke stijging winst EBN ondanks dalende productie uit kleine velden

19 apr 2013

De jaaromzet van EBN, de staatsdeelneming in vrijwel alle olie- en gaswinning in Nederland, is ten opzichte van 2011 sterk gegroeid naar ruim EUR 8,5 miljard en dat is een stijging van 20 procent. De stijging van de omzet houdt voornamelijk verband met gerealiseerde hogere opbrengstprijzen van 18 procent bij een vrijwel gelijk gebleven afzet van aardgas. De afgezette volumes van olie zijn fors gestegen met 81 procent mede door de herontwikkeling van het Schoonebeek olieveld.

De winst is met 11 procent gestegen naar 2,4 miljard euro. Dit bedrag wordt geheel afgedragen aan de Nederlandse staat, de enige aandeelhouder van EBN. De totale afdrachten aan de Nederlandse staat door EBN groeiden sterk naar EUR 6,9 miljard. De door EBN afgedragen winst, betaalde heffingen en belastingen zijn onderdeel van de totale aardgasbaten die over 2012 uitkomen op een bedrag van EUR 14,5 miljard.

De opbrengsten uit de kleine velden waren in 2012 met EUR 1,3 miljard verantwoordelijk voor 55 procent van EBN's winst. Om de komende jaren de opbrengsten door gaswinning uit kleine velden te waarborgen, wijst EBN op de noodzaak om te blijven zoeken naar nieuwe gasvelden. De totale investeringen van EBN, waaronder die in boringen en gasopslagen, stegen in 2012 naar EUR 621 miljoen.

Jan Dirk Bokhoven, CEO van EBN: "In de behaalde successen in 2012, zoals de significante olievondst in de Noordzee, zien wij het bewijs dat het nog steeds loont om te investeren in de opsporing van olie en gas." In 2012 werden 10 nieuwe gasvelden en één nieuw olieveld in productie genomen. Deze velden zorgen voor 11 miljard kubieke meter aan gasreserves en 1,9 miljoen barrel aan oliereserves. De toegevoegde productiecapaciteit door nieuwe velden is respectievelijk 8 miljoen kubieke meter aardgas en 2.500 barrel olie per dag.

In haar jaarverslag wijst EBN erop dat er nog een aanzienlijke hoeveelheid aardgas in de Nederlandse bodem zit,zeker als daar het potentieel aan moeilijk winbaar aardgas bij opgeteld wordt. In 2012 was de productie van gas uit kleine velden bijna 27 miljard kubieke meter. EBN heeft de ambitie om tot 2030 jaarlijks 30 miljard kubieke meter uit kleine velden te produceren, de zogenoemde "30/30 ambitie".

Nieuwsarchief