Drive4Electric kortingsregeling aanschaf oplaadpunten privaatterrein

06 feb 2012

Bedrijven of particulieren in Fryslân kunnen met 500 euro korting een oplaadpunt op privaatterrein laten plaatsen. Drive4Electric stelt deze kortingsregeling beschikbaar. Het projectbureau voor elektrische mobiliteit wil hiermee een dekkend netwerk van oplaadpalen in Fryslân stimuleren.

Fryslân is een van de drie Nederlandse focusgebieden elektrisch vervoer. De Provincie heeft eind 2011 met de Rijksoverheid een Green Deal Elektrisch Vervoer getekend. “Een van doelstellingen is dat er in 2015 meer dan 2000 elektrisch aangedreven auto’s, bussen, steps en scooters op de Friese wegen rijden,” vertelt Yvonne Baljeu, projectleider bij Drive4Electric. “Een dekkend netwerk van laadpunten is daarbij cruciaal.”

Om voor de 500 euro korting in aanmerking te komen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Zo moet het laadpunt op privaatterrein in Fryslân geplaatst worden. De eigenaar moet gebruik maken van groene stroom en het oplaadpunt moet voldoen aan bepaalde IEC-normen. Meer informatie over de voorwaarden en de kortingsregeling is te vinden op de website van Drive4Electric.
Drive4Electric is een publiekprivate samenwerking om elektrisch rijden en varen in Fryslân te stimuleren. De organisatie is in 2008 opgericht om het elektrisch vervoer van de grond te krijgen. Naast duurzaamheid is het scheppen van werkgelegenheid een belangrijk onderdeel van de doelstelling.

Bron: Drive4Electric

Nieuwsarchief