Drie noordelijke Green Deals voor energiebesparing bij het MKB

21 sep 2012

Het MKB gaat zich de komende anderhalf jaar inzetten om 20 procent energie te gaan besparen. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland, sloot donderdag op het Ondernemerscongres in Apeldoorn een Green Deal gesloten. . In totaal doen vijfhonderd odernemers mee in 21 deelprojecten, waarvan drie in Noord-Nederland. De noordelijke deals zijn gebundeld onder Energy Valley, het noordelijke samenwerkingsverband voor de energiesector, die namens de initiatiefnemers optrad als ondertekenende partij.

Het geheel maakt deel uit van de landelijke Green Deal die MKB-Nederland eerder afsloot met het ministerie van EL&I. Hiermee worden ondernemers geholpen met het nemen van laagdrempelige maar doeltreffende maatregelen om tenminste 20 procent energie te besparen. Per project doen minimaal twintig ondernemers mee, die op eigen wijze de doelstellingen zullen invullen. MKB-Nederland zorgt er daarbij voor dat de projecten onderling ervaringen, kennis en tips uitwisselen om van elkaar te leren.

Dankzij de Green Deal met MKB-Nederland zullen in Noord-Nederland drie projecten starten vanuit lokale initiatiefnemers. De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) Emmen gaat met haar leden aan de slag om bij een aantal koplopers praktische energiebesparende maatregelen door te voeren. Dit wordt opgepakt met lokale installateurs en leveranciers van duurzame producten. De Clean Campagne Groningen richt zich op de bedrijfsnetwerken rond de sportclubs FC Groningen, GasTerra Flames, Abiant/Lycurgus en Nic./Alfa College. Hiervoor worden Clean Drinks georganiseerd om informatie uit te wisselen en wordt en vouchersysteem opgezet om energiescans uit te voeren.

De meest duurzame MKB-ers worden daarbij gepromoot via de marketingkanalen van de sportclubs. Het project BoppEslach Fryslân zet in op gedragsverandering, door ondernemers rond Heerenveen te coachen bij het uitwerken en uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Door de medewerkers nauw te betrekken ontstaat een cultuuromslag die zorgt voor blijvende duurzame besparing. MKB Nederland Noord en de stichting Energy Valley ondersteunen samen deze projecten.

Nieuwsarchief