Drenthe steekt ruim zeven miljoen in duurzame energieprojecten

09 dec 2009

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het Actieplan Klimaat en Energie 2010 vastgesteld. Het uitvoeringsplan van het gelijknamige programma voorziet in een besteding van 7.362.600 euro voor projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en groene innovatie.

In 2010 legt de provincie de nadruk op het samenbrengen van partijen en regie op de uitvoering. Zo worden begin 2010 meerjarige afspraken gemaakt met alle 12 gemeenten in Drenthe. In de vorm van klimaatcontracten maken beide partijen concrete afspraken voor 2010 en 2011 om de samenwerking te versterken. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (2VVD): “Dit moet maatregelen effectiever maken en de slagkracht van het programma vergroten.”

In het programma is een duidelijke focus aangebracht op de kansrijke projecten, zoals de verdere ontwikkeling van energietransitieparken in Wijster en Coevorden, groengasproductie, de visieontwikkeling op de diepe ondergrond, besparing in de openbare verlichting en de ontwikkeling van kennis en werkgelegenheid door groene innovatie. De uitvoering van duurzaam waterbeleid en de ontwikkeling van klimaatlandschappen is ondergebracht bij het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling (2PMJP).

Het actieplan bevat tevens een terugblik op 2009. Afgelopen jaar startten onder andere subsidieregelingen voor biobrandstoffen en energiebesparing in de bestaande bouw en is de KUS-regeling uitgevoerd. Een ander voorbeeld is dat voor aardwarmtewinning een masterplan is gemaakt en er een aanvraag klaar ligt voor een opsporingsvergunning. Het energiebureau Zuidoost Drenthe is opgericht om alle kansen voor de energieregio verder uit te werken.

Om de ambities van het programma Klimaat en Energie en ook de afspraken uit het Energieakkoord Noord-Nederland over CO2-reductie te kunnen volgen, gaan de provincie en de Drentse gemeenten een digitaal monitorsysteem gebruiken. Dat zal in 2010 voor een deel via internet te raadplegen zijn.

Bron: Provincie Drenthe

 

Nieuwsarchief