Directeur Energy Academy Europe: ‘Groningen heeft groot potentieel op energiegebied’

05 jan 2012

‘Groningen kan als gasprovincie nog groter worden’, dat zegt Noé van Hulst, directeur van de in september 2012 in Groningen van start gaande Energy Academy Europe (EAE) in een interview in het Dagblad van het Noorden. Daarnaast ziet Van Hulst ook grote kansen voor Noord-Nederland in de ontwikkelingen op het gebied van bio- en groengas en andere vormen van duurzame energie.

Van Hulst is een internationale prominent op het gebied van energie dankzij eerdere functies als secretaris-generaal van het International Energy Forum, directeur-generaal energie op het ministerie van Economische Zaken en directeur strategie bij de International Energy Agency in Parijs. Hij heeft naar eigen zeggen gekozen voor het directeurschap van de Energy Academy vanwege de ambitie om er een internationaal gezaghebbend instituut van te maken. Daarnaast kan hij zich vinden in de brede opzet: naast technisch onderwijs komen ook economische en juridische aspecten aan bod en het opleidingsaanbod varieert van universitair tot hbo- en mbo-niveau. Ook de betrokkenheid van het noordelijke bedrijfsleven bij de Energy Academy Europe en de opzet dat studenten met steun van het opleidingsinstituut een eigen bedrijfje kunnen beginnen op de Zernikecampus spreken Van Hulst erg aan.

Van Hulst is er van overtuigd dat de in september startende EAE een belangrijke aanjager kan zijn in het verder ontwikkelen van het Noorden tot Energy Valley-regio. ‘Met de Gasunie en GasTerra heeft ze natuurlijk al een enorme infrastructuur en deskundigheid in huis’, zo zegt hij in het Dgablad van het Noorden. Daarnaast noemt hij initiatieven als het Energy Delta Institute en het platform Energy Valley als belangrijke aanjagers van de ontwikkeling tot energieregio.

De Energy Academy Europe opent in september 2012 zijn deuren om de eerste studenten te verwelkomen. De aandacht voor energie zal er gekoppeld worden aan het zoeken naar oplossingen voor klimaatproblemen die te maken hebben met energie. Ook is het een streven manieren te zoeken burgers beter in te lichten over manieren om klimaatverandering tegen te gaan. Als voorbeeld noemt Van Hulst de ondergrondse opslag van CO2. 

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief