Denk mee over duurzaamheidcriteria energie

19 jul 2010

Start openbare consultatieronde duurzaam inkopen op het gebied van elektriciteit en gas

Vanaf 16 juli tot en met 23 augustus kunnen energieleveranciers, inkopende overheden, NGO’s en overige stakeholders en belangstellenden per mail reageren op de duurzaamheidcriteria voor het duurzaam inkopen van elektriciteit en gas door de overheid. Gedurende deze vijf weken vindt de openbare consultatieronde plaats. Meer informatie over de procedure is te vinden op www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen.

Werkgroep
Voor de productgroep Energie is een actualisatietraject gestart. Deze productgroep levert twee duurzaamheidcriteriadocumenten op: elektriciteit en gas. De twee concept duurzaamheidcriteriadocumenten zijn tot stand gekomen in een proces waarin stakeholders een hoofdrol spelen. Na twee openbare startbijeenkomsten dit voorjaar is voor de twee productgroepen een werkgroep gevormd, bestaande uit energieleveranciers, inkopers, milieuorganisaties en adviesbureaus. Na drie bijeenkomsten maakt deze werkgroep haar voorlopige eindresultaat openbaar. Daar kunt u nu als stakeholder en belangstellende op reageren.

Vervolg
Na de openbare consultatieronde zal de werkgroep opnieuw bijeenkomen om de ontvangen reacties te beoordelen. Op basis hiervan kunnen de duurzaamheidcriteria opnieuw door de werkgroep worden aangepast. Hierna worden de documenten ter vaststelling aangeboden aan het ministerie van VROM.

Reageren
Stakeholders worden van harte uitgenodigd te reageren op de twee concept criteriadocumenten. Meer informatie is te vinden via http://www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/Criteria/consultatie/consultatie_energie.asp.

Nieuwsarchief