Den Haag beslist over proefboring gas

26 okt 2010

Sinds deze maand is het niet meer de gemeente die beslist over een proefboring naar gas bij Follega en Delfstrahuizen, maar doet Den Haag dat.

Gemeenten hebben door de invoering van de wet Wabo, wat staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, alleen nog een adviserende rol als het gaat om zaken op het gebied van omgevings-, bouw- en milieuvergunningen met een nationaal belang. De minister beslist uiteindelijk.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief