Delfzijl moet grootste biomassa raffinaderij ter wereld krijgen

14 feb 2011

BioMCN en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) hebben samen met Linde, Visser & Smit Hanab en Siemens een consortium gevormd voor de bouw van een grootschalige biomassa raffinaderij. Deze is gepland naast de in 2010 geopende biobrandstof fabriek van BioMCN te Delfzijl. Het consortium heeft deze week voor het project een subsidieaanvraag ingediend bij het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De beoogde raffinaderij moet de grootste worden in zijn soort.

Het consortium voegt alle kennis en expertise samen om van dit complexe proces een succes te maken. In de bio-raffinaderij kan ongeveer 1,5 miljoen ton afvalhout per jaar worden verwerkt tot meer dan 500 miljoen liter bio-methanol. Er moeten meerdere honderden miljoenen Euro’s worden geïnvesteerd voor de aanleg van een nieuwe infrastructuur en de bouw van de raffinaderij. Daarom heeft het consortium op
woensdag 09 februari een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van EL&I in het kader van het Europese NER 300 programma1. Dit programma stelt financiële middelen beschikbaar voor grootschalige projecten die de afvang en opslag van CO2 mogelijk maken of nieuwe technieken ontwikkelen en toepassen met hernieuwbare energie. Voor mei 2011 wordt bekend welke projecten worden voorgedragen bij de Europese Commissie.

“Wij zijn blij met het belang dat de Europese Commissie hecht aan het verminderen CO2 emissies en aan het stimuleren van het produceren en gebruiken van hernieuwbare energie. Met dit consortium willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van tweede generatie biobrandstoffen in Europa”, aldus Rob Voncken, directeur van BioMCN.

Het project vormt een belangrijke aanvulling op de diverse beoogde carbon capture and storage (CCS) projecten in het beleid van de Nederlandse overheid om CO2 emissies te reduceren. De bouw van dit unieke proces zal een belangrijke impuls geven aan de regionale economische ontwikkeling van Noordoost-Groningen en wordt gesteund door diverse partijen waaronder de Provincie Groningen, de Gasunie,
Groningen Seaports en de stichting Energy Valley.

De start van het project is afhankelijk van de financiering en subsidietoekenning. De voorbereiding en bouw neemt naar verwachting ongeveer 4 jaar in beslag.

Nieuwsarchief