Decentrale energie

15 jan 2010

Decentrale energieopwekking vormt een belangrijk onderdeel van onze energiemix. Verschillende  technologieën worden ontwikkeld die gezamelijk bijdrage aan de verduurzaming. De Energy Valley regio onderscheidt zich op een aantal decentrale energieopties. Onderstaand is ter illustratie een aantal van deze opties kort toegelicht.


Smart Power System

Smart Power System

Voor de sturing van decentrale energieopties wordt door een breed consortium (Continuon, ECN, Eneco Netbeheer BV, Essent Netwerk, Gasunie, GasTerra, ICT Automatisering, Kema, NOM en TNO ICT) gewerkt aan de ontwikkeling van een Smart Power System. Dit systeem maakt het mogelijk vele, kleine decentrale energieopwekkers aan elkaar te koppelen en de efficiency aanzienlijk te verhogen.


HRe-ketelHRe-ketel

De Smart Power Foundation (Bosch, Enatec, Gasterra, Nefit, Remeha en Vaillant) houdt zich bezig met de marktintroductie van de HRe-ketel. Deze nieuwe generatie hoogrendementsketel kan op huishoudniveau zowel warmte als electriciteit produceren. De Smart Power Foundation zet zich in om de regelgeving en techniek gereed te krijgen om deze veelbelovende, innovatieve technologie op grote schaal te kunnen gebruiken.


Innovatieve windenergieWindenergie

Het noorden kent een aanzienlijke opwekkingscapaciteit voor windenergie. Maar de economische kansen liggen met name op het gebied van nieuwe windinnovaties. Zo zijn de gemeente en Rijksuniversiteit Groningen via Energy Valley medebetrokken bij de ontwikkeling van de Laddermolen van Wubbo Ockels. Vooral Noord-Holland kent een stevig windenergie-industrie, met onder meer het kenniscentrum voor windturbines, -materialen en -constructies. Een consortium van partijen zet zich onder DARWIND in voor de ontwikkeling van een innovatieve windenergie technologie voor grootschalige offshore toepassing.


ZonnebootraceToepassing van zonne-energie

Fryseps (FRYsian Solar Energy Products and Services) is een samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties, voor de ontwikkeling van photovoltaïsche (PV) zonnecel producten en diensten. Doel van het samenwerkingsverband is de versterking van noordelijk economie en kennisinfrastructuur én de ontwikkeling van de Energy Valley regio en Friesland in het bijzonder tot een gebied met kennis en toepassing van PV-producten en PV-technologie op een hoog niveau. Ander voorbeeld van slimme PV-toepassingen en kennisontwikkeling is de Zonnebootrace die jaarlijk op het elfstedenparcour wordt gehouden.


Energie uit waterBlue Energy

Een aantal bedrijven en kennisinstellingen houdt zich bezig met de opwekking van energie uit het faseverschil tussen zoet en zout water. Door middel van membranen kan 'blue energy' worden opgewekt. momenteel worden een tweetal pilots voorbereid om de technologie ook in de praktijk te te passen. De ambitie is om uiteindelijk een grote opwekkingsunit op de afsluitdijk te bouwen.

 

Nieuwsarchief