De Nationale DenkTank presenteert Rapport 'Energie in beweging'

07 dec 2009

De minister van VROM, Jacqueline Cramer, en de voorzitter van EnergieNed (2Vereniging van Energieproducenten, handelaren en -retailbedrijven), Hans Alders, nemen vandaag het eerste exemplaar van het Nationale DenkTank rapport 'Energie in Beweging' in ontvangst.  De DenkTank toont aan dat de consument een cruciale rol speelt om de kabinetsdoelstelling van 20 procent energiebesparing in 2020 te realiseren en het draagvlak voor Kopenhagen te vergroten. De DenkTank beantwoordt in haar rapport daarom de vraag hoe de consument ook echt in staat gesteld kan worden om te besparen. De DenkTank presenteert een samenhangend pakket van 22 concrete adviezen die energiebesparing en duurzame energieopwekking door de consument makkelijker, betaalbaarder en leuker maken. Overheid en markt kunnen hiermee samen zorgen voor een versnelling van het besparen door de consument.

Zo moet de informatievoorziening over eigen energieverbruik volgens de DenkTank beter, vergunning- en subsidieprocedures sneller en minder complex, het kennisniveau bij de consumemt over besparende maatregelen in en om het huis omhoog en het aanbod van producten en diensten om energie te besparen verbeterd worden. Moderne communicatiemiddelen moeten worden ingezet om de consument in beweging te krijgen. Daarnaast is er volgens de DenkTank een meer sturend optreden van de overheid gewenst.

Het rapport is te downloaden op www.nationale-denktank.nl. Op 14 december zal de Nationale DenkTank haar rapport toelichten tijdens een grote presentatie in Science centre NEMO te Amsterdam.

Bron: Nationale DenkTank

Nieuwsarchief