Correcte artikel 'CO2-opslag in grote gasvelden'

20 mei 2009

In het nieuwsoverzicht op onze website is op 18 mei een artikel uit de Leeuwarder Courant geciteerd waarin enkele opmerkingen over CO2-opslag zijn opgenomen die correctie behoeven.

Opslag van CO2 is volgens Rien Herber van NAM voor een medium size kolencentrale (2ongeveer 5 MMton/annum) het meest efficiënt in een groot leeg gasveld van de orde 100-200 MMton (2ofwel 40 - 80 BCM in gastermen). Een voorbeeld van zo'n veld is Annerveen. Dit sluit echter opslag in andere velden, zoals het veld bij Drachten, niet uit. Opslag van CO2 in grote en middelgrote velden staat los van de voornemens voor een relatief kleine pilot voor CO2-opslag in Barendrecht, waarvoor de besluitvormingsprocedure momenteel loopt.

Recentelijk werd door een consortium van samenwerkende partijen een plan gepresenteerd voor grootschalige opslag van CO2 in Noord-Nederland. Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt. Meer informatie hierover vindt u elders op onze website.

Nieuwsarchief