Congres over biomassa tijdens Friese Havendagen

28 mei 2008

Op vrijdag 6 juni 2008 vindt in Harlingen – als onderdeel van het economisch programma van de Friese Havendagen – een internationaal congres over de handel in biomassa in de Westergozone plaats. Initiatiefnemer van dit congres is het projectbureau Westergozone. Het congres is bestemd voor ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bestuurders en adviseurs uit Noordoost Europa die betrokken zijn bij de internationale handel in biomassa. Doel van het congres is om de internationale handel in biomassa in Noordoost Europa te bevorderen.

Tijdens het congres staat de handel in biomassa centraal. Hoe zal de handel in biomassa zich ontwikkelen? Wat is het beleid voor biomassa in de diverse landen? Welke rol kan short sea shipping hierbij spelen? Kan de handel in biomassa door een virtuele marktplaats worden gestimuleerd? Wat zijn de kansen en wat zijn de obstakels? Hoe dichtbij is de operationele toepassing in Noord-Nederland? Tevens zijn excursies georganiseerd naar een aantal bedrijven in de Westergozone die zich al bezig houden met biomassa: Nij Bosma Zathe, hier wordt biogas uit mest gewonnen voor verwarming van huizen en Vink Sion, het eerste glastuinbouwbedrijf in Europa met een hout gestookte klimaat neutrale warmtekrachtkoppeling.
                 
Het congres wordt geopend door de heer Sjoerd Galema, Gedeputeerde van Economische Zaken van de provincie Fryslân. Verder zullen spreken de heer Ad Toet, directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer, de heer Henderikus Dekker, directeur van Furness Biomass, de heer Frank van Erp, senior advisor bij Senter Novem (2Ministerie van Economisch Zaken) en de heer Reent Martens, project coördinator bij het Duitse bedrijf 3N, branche - office voor hernieuwbare grondstoffen.

Binnen de Noordoost Corridor van Europa – van Scandinavië tot de Baltische Staten - is veel biomassa beschikbaar. De toepassing van biomassa als grondstof voor energie zal de komende jaren in belangrijke mate toenemen. Dat betekent ook dat de internationale handel in biomassa flink zal groeien. Biomassa levert duurzame energie en maakt gebruikers minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Nieuwsarchief