Congres 'Vijf jaar energierecht in Groningen'

01 sep 2011

Het Groningen Centre of Energy Law (GCEL) organiseert op 28 september 2011 een congres ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van GCEL. De titel is 'Five Years of Energy Law in Groningen – Academics meet Practice'. Op het congres komen de nieuwste ontwikkelingen in de energiesector en de rol van het recht aan de orde. Ook zullen onderzoekers van het GCEL en externe medewerkers van het centrum hun werk presenteren.

Het GCEL werd in 2006 opgericht na de benoeming van dr. Martha Roggenkamp tot hoogleraar energierecht in 2005. Het centrum coördineert binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG het rechtswetenschappelijke onderzoek dat betrekking heeft op (onderdelen) van de energiesector. Dit onderzoek strekt zich uit tot de gehele energieketen en omvat onder meer de wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en de bescherming van zowel het klimaat als de consument.

 

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)

Nieuwsarchief