Conferentie Connecting Clean Mobility

06 nov 2007

Op 14 november opent Minster Cramer van VROM de tweedaagse internationale conferentie Connecting Clean Mobility te Arnhem.

Nederlandse en Duitse partners op het gebied van duurzame mobiliteit delen daar hun kennis en ervaring over schone brandstoffen en nieuwe technieken. De kansen voor samenwerking en initiatieven voor nieuwe projecten staan daarbij centraal.

Producenten, vervoerders, wagenparkbeheerders, kennisinstellingen, politici: alle partners die een aandeel hebben om uiteindelijk tot schone en duurzame brandstoffen te komen, zijn op dit congres vertegenwoordigd.

Kennis en kansen voor nieuwe initatieven wisselen elkaar tijdens het congres af. Ook kunt u er kennismaken met de Hytruck, de waterstofvrachtwagen die onlangs de Innovation Award heeft gekregen, en met een keur van aardgasauto's en energiezuinige benzine- en dieselauto's. Aan de conferentie is ook de opening van het eerste aardgastankstation in Gelderland gekoppeld.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van schone brandstoffen en (2internationale samenwerking)? Meld u zich dan aan via www.connectingcleanmobility.nl.

Nieuwsarchief