CDA en PVDA: 120 miljoen extra voor duurzame energie

07 mrt 2008

Minister Van der Hoeven (2Economische Zaken) gaat in het kabinet bespreken of zij 120 mln. extra vrij mag maken voor het stimuleren van duurzame energie.

Dit extra budget zou in de komende 4 jaar beschikbaar moeten komen voor:
1.  30 MW extra voor elektriciteitsproductie uit vergistingsprojecten,
2. 4 MW aan groen gas-projecten (2max. kostprijs 44 ct/m3 groen gas),
3. 20 MW extra aan Zon-PV projecten.

De motie waarin de heer Atsma (2Tweede Kamerlid van het CDA) en de heer Samsom (2Tweede Kamerlid van de PvdA) om dit extra geld vragen, wijst Minister Van der Hoeven dus niet op voorhand af.
Voorts gaat Minister Van der Hoeven gaat bekijken of de beheerder van het elektriciteitsnet de kabel kan aanleggen die windparken op zee met het vaste land verbindt. De heren Samsom, Atsma en Jansen (2Tweede Kamerlid van de SP) vragen hierom, omdat de kosten van deze kabel bedrijven weerhouden om in windparken te investeren. Verder belooft minister Van der Hoeven de heer Duyvendak (2Tweede Kamerlid van GroenLinks) dat zij voor Prinsjesdag een plan naar de Kamer stuurt om in 2020 6000 megawatt windenergie op zee op te wekken. 

De Kamer stemt dinsdag 11 maart a.s. over de moties.

Nieuwsarchief