CBS schrapt woordje 'duurzaamheid' uit vocabulairelijst

22 jul 2010

De term duurzaam komt vanaf nu niet meer voor in energieberekeningen en -publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat heeft het cijferinstituut bekend gemaakt. In plaats van duurzaamheid zal het CBS vanaf nu de definitie "hernieuwbare energie" gebruiken. Deze en enkele andere aanpassingen zorgen ervoor dat in het jaar 2008 in totaal 3.570 terajoule (TJ) minder fossiel energieverbuik is vermeden door schone energie dan eerder vastgesteld.

Energiewinning uit wind, zon, water, aardwarmte, afval en uiteenlopende biomassavormen worden niet langer als duurzaam aangeduid. Het CBS voert verschillende redenen aan om voortaan niet meer over duurzame energie te rapporteren. "De belangrijkste reden is het verschil van betekenis met het begrip duurzaam in de term duurzame ontwikkeling", zegt CBS-woordvoerder Piet Scharloo.

"In deze context heeft de term duurzaam een veel bredere inhoud dan in de context van hernieuwbare energie. Zo is er veel discussie over de duurzaamheid van biomassa. Als biomassa niet duurzaam wordt geproduceerd -in de betekenis van duurzame ontwikkeling- dan is deze biomassa in principe wel hernieuwbare energie, maar geen duurzame energie. Het gaat erom dit spanningsveld te vermijden", aldus Scharloo. Ook sluit het woord hernieuwbaar volgens de zegsman naadloos aan bij de nieuwe Europese richtlijn voor energie uit 2009.

Behalve de andere definitie van energie die als schoon wordt gerekend gebruikt het CBS ook voor verschillende opwekvormen nieuwe normeringen die aansluiten bij de Europese richtlijn. Dit betekent voor de meeste cijfers over hernieuwbare opwekvormen dat er een geringe correctie plaatsheeft. "De telling is niet strenger geworden, maar anders of met verbeterd basismateriaal", zegt Scharloo over deze aangepaste cijfers.

Voor de cijfers over windenergie betekent dit echter wel dat er dat er ruim 2.000 TJ minder vermeden fossiel verbruik op de teller staat voor het jaar 2008. "Dit heeft te maken met de manier waarop in de Europese richtlijn is afgesproken om windenergie mee te tellen. Om precies te zijn, fluctuaties in de hoeveelheid wind in een jaar worden vanaf nu uitgedempt", zegt Scharloo. "Dat wordt gedaan door het opgesteld vermogen aan windenergie te vermenigvuldigen met de gemiddelde productie per eenheid van de afgelopen vijf jaar." In totaal valt de geregistreerde schone energieopwek voor het jaar 2008 met 3% terug van 112.688 naar 109.118 TJ.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief