Blog Gerrit van Werven: duurzaamheid is economie!

25 mrt 2013

Onlangs organiseerde SER Noord-Nederland een bijeenkomt voor de energiewereld uit de noordelijke regio. Het Nationaal Energieakkoord maakt zeker in Noord-Nederland veel los. Tien jaar geleden startte Energy Valley vanuit de gedachte om van energie een economisch speerpunt te maken en dat is meer dan gelukt. In de noordelijke energiesector groeit de werkgelegenheid. Ook in deze tijden van krimp wordt volop geïnvesteerd. De omvang van het cluster is inmiddels zelfs groter dan die van een regio als Rijnmond.  

Geld verdienen

Tijdens de bijeenkomst in Groningen zei Wiebe Draijer het treffend: 'als duurzaamheid een bron wordt van geld verdienen, dan krijgen we een doorbraak'. Vanuit onze ervaring in het Noorden, kunnen we dat beamen. Tegelijk constateer ik dat het huidige instrumentarium niet optimaal daarop is ingericht. Neem een SDE+ regeling die werkt op basis van kostenminimalisatie. Is dat voldoende voor echte innovatie of leidt het tot optimalisaties van wat wij (en de rest van de wereld) toch al kunnen? Neem een ETS dat door een overschot aan credits niet naar behoren werkt. De lage CO2-prijs, gekoppeld aan een lage kolenprijs, leidt tot een keuze voor kolen in plaats van gas en duurzame bronnen. Neem energiebesparing: in het beleid een ondergeschoven kindje, terwijl internationaal allang is doorgedrongen dat hier enorme kansen liggen voor CO2-reductie én banengroei.

Kansen

De interventie van Draijer en zijn team verdienen dan ook complimenten en alle steun. Kiezen voor koppeling economie en duurzaamheid is het advies vanuit Noord-Nederland. We zien volop kansen: in het (groen)gas cluster, waar de Nederlandse kennis en kunde ongeëvenaard is. In wind-op-zee, waar met een grootschalige aanpak een wereld te winnen is. In decentrale opwekking, dat een impuls is voor lokale economieën. En in de energie-infrastructuur, waarin Nederland dankzij de strategische ligging koploper kan zijn. Dit zijn thema's die zowel maatschappelijk, als economisch en ecologisch meerwaarde hebben.

Ondernemerschap

Energy Valley profiteert al jaren van de kruisbestuiving tussen onderzoek en industrie in een internationaal speelveld. De volgende fase, die van opschaling en commercialisatie is essentieel. Op dit punt hebben we een aantal concrete aanbevelingen:

• werk vanuit maatschappelijk draagvlak

• richt knooppunten in van kennis en kennissen: centres of excellence op deelthema's

• ontwikkel financiële instrumenten t.b.v opschaling: garantstellingen, afnamecontracten en risicodragende participatie geven duurzame innovaties de status om kapitaal aan te trekken. • stimuleer ondernemerschap in energie door slimme compartimentering SDE+, domestic offsets, MKB-vouchers en andere financiële prikkels

• doorbreek het isolement van Nederland en werk samen met besturen en bedrijven in noordwest Europa.

Proeftuin

Door onderzoek en industrie dicht op elkaar te laten werken, brengen we innovaties naar de markt, waarmee we de economie van duurzaamheid weten te verzilveren. Energy Valley stelt het cluster van overheden, bedrijven en wetenschappers graag open als proeftuin voor implementatie van de kansrijke keuzes die ongetwijfeld uit het Energieakkoord gaan voortvloeien.

Deze blog van Gerrit van Werven is gepubliceerd op www.energieakkoordser.nl

Nieuwsarchief