Biomassa-installatie voldoet aan milieueisen

30 jun 2011

De nog te bouwen biomassavergistingsinstallatie van Ecos Energy BV op het Europark bij Coevorden voldoet aan de vereiste milieueisen.

Volgens Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe voldoet de installatie aan de normen van de Milieueffectrapportage. Uit dat rapport blijkt dat de installatie geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft, gezien de activiteiten, de locatie en de effecten (zoals stank en geluid) van de installatie op de omgeving.

Met de installatie wil Ecos duurzame energie uit biomassa gaan opwekken. De gemeente verleende enkele jaren terug al een vergunning voor de bouw.

 

(Bron: Coevorden Huis aan Huis)

Nieuwsarchief