Biogasproducent Kloosterman en Attero sluiten overeenkomst

17 jun 2013

Johan Kloosterman van Kloosterman Biogas in Nieuweroord en algemeen directeur Pierre Vincent van Attero hebben op 11 juni een overeenkomst gesloten. Beide partijen gaan
samenwerken in het realiseren van een project waarbij Kloosterman biogas gaat leveren en Attero dit biogas gaat opwaarderen tot groen gas of wel duurzaam geproduceerd aardgas. Dit
groen gas wordt vervolgens geïnjecteerd in het aardgasnet van netbeheerder Enexis. Het project omvat diverse onderdelen. Allereerst de aanleg van een biogasverzamelleiding van 11,5
kilometer van Kloosterman Biogas in Nieuweroord naar de locatie Wijster van Attero. Ook wordt er een vergistingssilo bij Kloosterman Biogas bijgebouwd. Op de locatie Wijster gaat Attero een nieuwe gasopwerkingsinstallatie bouwen om het biogas op te waarderen naar groen gas. Ook legt het bedrijf een voorziening aan om het geproduceerd groen gas in het net van netbeheerder Enexis te pompen. Het gaat daarbij om 4 miljoen Nm3 groen gas per jaar.

Subsidie provincie Drenthe

Het project is mede mogelijk door een investeringssubsidie van de provincie Drenthe. De provincie Drenthe keert maximaal € 4,8 miljoen uit als subsidie aan Attero voor de realisatie van dit project. Een deel van de subsidie is bedoeld voor de eerste fase van het project: de aanleg van de biogasleiding van Kloosterman Biogas en de aansluiting op het aardgasnet van Enexis. Deze biogasleiding biedt ook andere agrariërs en biogasproducenten de mogelijkheid om aan te sluiten op de leiding en de groen gas hub van Attero. De hub is een opwerkingsinstallatie waar biogas van verschillende producenten centraal wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit.

Uniek project

Het is de eerste biogasverzamelleiding die in Nederland wordt aangelegd en aangesloten wordt op een groen gas hub. In eerste instantie zal Kloosterman Biogas de enige leverancier zijn, maar het is zeker de bedoeling dat meerdere producenten ook zullen aansluiten. De aanleg van de biogasverzamelleiding start na de zomervakantie en zal in de eerste helft van 2014
afgerond zijn. De bouw van de aanvullende en noodzakelijke installaties gaat geruime tijd in beslag nemen. In de tweede helft van 2014 verwacht Attero het eerste opgewaardeerde biogas van Kloosterman als groen gas in het net te pompen.

Attero

Attero richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Door innovatief te blijven denken en doen, willen wij steeds méér uit reststromen halen. Onze ruim achthonderd medewerkers verwerken op een vijftiental locaties jaarlijks zo’n 3,4 miljoen ton afval. Dat is afkomstig van ruim 6 miljoen mensen, en van bedrijven. Met afval als bron van energie produceert Attero (duurzame) elektriciteit voor 350.000 huishoudens en groen gas voor 6.250 huishoudens.

Kloosterman Biogas

Kloosterman Biogas in Nieuweroord produceert nu groene stroom en volgend jaar groen gas door biomassa te verwerken in een biovergistingsinstallatie. De biomassa bestaat voor 75% uit maïs en wordt vergist in drie hoofdvergisters en twee navergisters. De totale verblijftijd in de vergisters is 120 dagen. Het biogas dient als brandstof voor motoren, die elk stroom en warmte opwekken. De warmte wordt onder andere gebruikt voor het verwarmen van de silo’s waarin vergist wordt, de overige restwarmte levert nog eens 160 Kwh extra vermogen. Het digestaat, het resterende organische materiaal wordt uitgereden op het land. Totaal wordt er voor ongeveer 5.000 huishoudens elektriciteit geleverd. De vergistingscapaciteit wordt uitgebreid en het daaruit geproduceerde biogas wordt via de aan te leggen biogasverzamelleiding naar Attero in Wijster getransporteerd voor opwerking tot groen gas.

Nieuwsarchief