Biogasleiding Friesland van start

08 feb 2010

Sinds vrijdag 05 februari hebben overheid en bedrijfsleven de handen ineen geslagen om het project Biogasleiding Noordoost Friesland (BioNoF) te realiseren. Met de ondertekening van de Intentieverklaring kan worden begonnen aan dit bijzondere duurzame energieproject. Stichting Energy Valley is verheugd dat dit project, dat uiteindelijk kan uitgroeien tot een Groen Gas Hub, nu officieel van start is gegaan en feliciteerd de initiatiefnemers Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, energiebedrijf Essent, de netwerkbedrijven Enexis en Stedin, Gasunie en E Kwadraat advies.

Het project Biogasleiding Noordoost Friesland (BioNoF) omvat een aan te leggen pijpleiding tussen Dokkum en Leeuwarden. Via deze leiding kunnen aangesloten agrarische productielocaties vanuit hun (co)-mestvergistingsinstallaties het ruwe biogas leveren dat vervolgens naar een verzamelpunt wordt getransporteerd. Bij dat verzamelpunt, in jargon Groen Gas Hub geheten, wordt het biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit en via het netwerk van Gasunie onder de noemer groen gas doorgegeven naar de gebruiker. Zo ontstaat als het ware een groene snelweg waarbij op een efficiënte manier een bijdrage wordt geleverd aan een duurzame energievoorziening.

Het noordelijk bedrijfsleven werkt samen met de stichting Energy Valley op dit moment ook nog op 4 andere locaties in de Energy Valley regio aan de ontwikkeling van Groen Gas Hubs. Deze Groen Gas Hubs zullen naar verwachting ca. tweehonderd miljoen kubieke meter groen gas per jaar produceren. Daarmee kunnen 150.000 huishoudens van groen gas worden voorzien.

Het Nederlandse productiepotentieel voor groen gas is groot. Groen gas kan binnen enkele jaren de gasvoorziening van enkele honderdduizenden huishoudens in Nederland verzorgen. De bijdrage van groen gas staat voor de komende vijf tot tien jaar gelijk aan de bijdrage van enkele duizenden megawatts wind-vermogen en kan dus de duurzaamheidsdoelen van het kabinet voor 2020 significant dichterbij brengen. En wel op een efficiënte manier die volledig aansluit op de punten waarin Nederland van nature sterk is - gas en agro. Om de ontwikkeling van de markt voor groen gas een impuls te geven is door Gasunie, met behulp van KEMA, een certificeringssysteem opgezet (‘Vertogas’), waarmee groen gas op een betrouwbare wijze verhandeld kan worden.   

Nieuwsarchief