Bijeenkomst TKI Groen Gas voor ondernemers in Groningen

18 jun 2013

Stichting Energy Valley organiseert in samenwerking met Groen Gas Nederland, Gasunie en TKI Gas een bijeenkomst over groen gas bij de Gasunie. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 juni 2013. Tijdens de bijeenkomst worden zo’n 40 ondernemers geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden via de Innovatiecontracten.
De betrokken ondernemers ontwikkelen allen innovatieve projectideeen om de productie van groen gas en biogas te vergroten of goedkoper te maken.Innovatiecontracten
Het vroeger gebruikelijke eenrichtingverkeer van overheid naar onderzoek en bedrijfsleven om met een pakket aan subsidiemaatregelen innovatie te stimuleren, is omgedraaid. De oude regelingen van weleer zijn er niet meer; nu zijn er ‘innovatiecontracten’ en is het bedrijfsleven samen met de onderzoeksinstituten aan zet. Vanuit de nieuwe werkwijze gaat men uit van de ideeën vanuit de markt. De markt geeft aan wat er nodig is en verwerkt dit in concrete afspraken en projecten. Indien een project wordt goedgekeurd, wordt er een innovatiecontract getekend en gaan overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen werken aan kennis en innovatie.

Innovatiecontract Groen Gas
Het innovatiecontract Groen Gas heeft als doel om een substantiële bijdrage van groen gas aan het (duurzame) energiegebruik te realiseren en op die manier ook de concurrentie- en exportpositie te versterken op het gebied van kennis, technologie, innovatie en handel.


De regeling innovatiecontracten opent waarschijnlijk op 1 juli 2013.

Nieuwsarchief