Beursinitiatief Noordelijke provincies schot in de roos

04 mei 2009

Eerste bouwbeurs specifiek over energiebesparing

De belangstelling voor de beurs Energie in Bouw en Vastgoed 2009, die 27 en 28 mei in de TT Hall Assen wordt gehouden, is onverminderd groot. Nu al zijn er 125 exposanten aangemeld en de organisatoren verwachten dat dit aantal zal stijgen tot ongeveer 150. De beursoppervlakte is daarom al twee keer vergroot.

De beurs wordt gehouden op initiatief van de drie Noordelijke provincies. Zij hebben dit unieke besluit genomen om een publieke start te geven aan de uitvoering van het Noordelijk Energieakkoord, dat het Rijk met de provincies heeft gesloten. Dit akkoord wordt onderschreven door bijna alle gemeenten uit de regio, MKB Noord, VNO-NCW Noord en verschillende brancheverenigingen uit de bouw. Één van de speerpunten is tot energiebesparing te komen in de gebouwde omgeving, zowel in nieuwbouw als renovatie, in utiliteitsgebouwen en woningen. Daartoe wordt de epc verlaagd naar 0,5 en is ondermeer het 100.000 woningen actieplan gemaakt dat nu moet worden uitgevoerd. De beurs toont de gehele bouwkolom en grote energieverbruikers ook uit andere sectoren welke besparende mogelijkheden er op dit moment en wellicht op korte termijn voorhanden zijn. Er is veel aandacht voor innovatie.

Congressen
Tijdens Energie in Bouw en Vastgoed 2009 zullen drie congressen worden gehouden. Op woensdagmiddag 27 mei vindt de derde editie van het congres Energiek Ondernemen op de beurs plaats. Het congres wordt geopend door Gedeputeerde van Drenthe Tanja Klip en keynote speaker is Jan Terlouw. Daarnaast behandelen diverse deskundigen een aantal praktische energieonderwerpen en de kansen die dit biedt voor ondernemerschap. Voor meer informatie en registratie kunt u tercht op www.energieknoorden.nl

Op donderdag 28 mei staat het congres over de financiering van energiebesparing in de gebouwde omgeving op het programma. Dagvoorzitter is Harm Valk van Adviesbureau Nieman. Het andere congres is van Bouwend Nederland Noord, BNA Noord, UNETO-VNI en ONRI gezamenlijk onder de titel ’Energie in de keten: duurzaam samenwerken aan duurzaam rendement.’

Samenwerking
Uiteenlopende partijen hebben elkaar gevonden om dit beursinitiatief te ondersteunen. In de adviescommissie zitten onder meer vertegenwoordigers van woningcorporaties uit de drie noordelijke provincies, Stichting Energy Valley, Hanzehogeschool Groningen / Energie Kenniscentrum, Cartesius Institute (2een samenwerkingsverband van de drie technische universiteiten), PeGo, NOM, KIVI NIRIA en ECN.

Exposities
Op de beurs zullen onder meer twee exposities te bezichtigen zijn. Zo is er een expositie van innovatieve energiebesparende oplossingen en een expositie van gebouwen en bouwprojecten waar een combinatie van maatregelen heeft geleid tot een zeer laag energieverbruik. Verder is er veel aandacht voor bodemenergie, want daar bestaan veel misverstanden over. Moet je werken met open of gesloten bronsystemen, wat is de haalbaarheid van een individuele versus een wijkaanpak. Wat zijn de nadelen en voordelen bij de exploitatie en het onderhoud. Andere specifieke thema’s komen aan bod op het Passief Bouwen Paviljoen en het Dak & Energieplein, waar de Nederlandse Dakdekkers Associatie (2NDA) het Duurzaam Dak

Concept presenteert
De gepresenteerde oplossingen zijn divers, van financiering, ontwerp, planologie, isolatie, klimaatsystemen, verlichting, zonne-energie, zonwering, koeling, monitioring, slimme meters, vochtwering, regeltechniek, domotica, daglichttoetreding, pompen, stadsverwarming, natuurlijke ventilatie, warmtekrachtkoppeling, bio-energie klimaatsystemen tot cradle to cradle en andere specifieke bouwconcepten.

De openingstijden van Energie in Bouw en Vastgoed zijn op 27 en 28 mei van 12.00 tot 21.00 uur. Nadere informatie zie www.energiebouwbeurs.nl

Nieuwsarchief