Attero neemt nieuwe installatie voor nascheiding kunststoffen in bedrijf

22 mrt 2010

Vandaag neemt Attero op zijn locatie Wijster een nieuwe installatie voor de nascheiding van kunststoffen uit huishoudelijk afval in bedrijf. Hiermee wil Attero een bijdrage leveren aan het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen uit afval. De ontwikkeling van nascheiding in Nederland past in het overheidsbeleid om verpakkingen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken.


Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk afval. Het gaat daarbij om onder meer drinkflesjes, shampooflacons, boterkuipjes en folies. De gemeente kan dat doen door de burgers de kunststoffen apart te laten houden en die huis-aan-huis in te zamelen, of door er speciale containers voor te plaatsen.

Een andere methode is de plastics achteraf uit het afval te halen. Attero ziet die zogeheten nascheiding als optie naast, of als aanvulling op bronscheiding. Welk scheidingsysteem het beste gekozen kan worden hangt af van de lokale situatie in een gemeente.

Op zijn locatie Groningen heeft Attero al sinds 2008 een dergelijke installatie in gebruik. Daar worden diverse soorten kunststof verpakkingen uit het afval teruggewonnen. De ervaringen met deze installatie worden meegenomen in een bredere evaluatie van de kunststofinzameling in Nederland. Deze evaluatie wordt dit jaar verwacht. Op basis van zijn ervaringen in Groningen heeft Attero nu besloten ook in Wijster te starten met de nascheiding van een deel van de kunststof verpakkingen. In de loop van dit jaar wordt die installatie verder uitgebreid.


In de scheidingsfabriek in Groningen worden verschillende technieken ingezet om de verpakkingen te scheiden van het overige afval. Infraroodapparatuur herkent hier bijvoorbeeld frisdrankflesjes en shampooflacons en blaast die vervolgens letterlijk uit het afval dat op een lopende band passeert. Dat gebeurt razendsnel. Met een zogeheten 'filmgrabber' worden verderop in het proces ook plasticfolies afgescheiden.
Ook bij de scheidingsinstallatie op zijn locatie Wijster wint Attero nu kunststoffen uit huishoudelijk afval terug. Een zogeheten foliescheider verwijdert plastic zakken en overige lichte kunststof materialen uit het restafval. Dit apparaat bestaat uit een langzaam draaiende metalen trommel voorzien van 'stalen vingers'. Deze trekken de lichte folies uit het afval op een lopende band. Een afgemeten luchtstroom zuigt vervolgens de folies af, waarna ze tot balen geperst worden.

Na recycling wordt het teruggewonnen materiaal opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld in fleecekleding, speelgoed, dashboards, tennisballen of mobiele telefoons.

Bron: Attero

 

Nieuwsarchief