Annulering Energy Valley bijeenkomst in Nieuwspoort, Den Haag, 14 november 2012

12 nov 2012

Onlangs stuurden wij u een uitnodiging voor de bijeenkomst "Energy Valley in de nieuwe Kabinetsperiode" in Nieuwspoort op woensdag 14 november aanstaande. Deze is geannuleerd.

Zoals u ongetwijfeld uit de media heeft vernomen is het debat over de regeringsverklaring van het kabinet Rutte-Asscher (als gevolg van de discussies over de inkomensafhankelijke zorgpremie) verschoven naar dinsdagmiddag 13 en woensdag 14 november.

Alle Kamerleden en bewindspersonen worden geacht bij dit debat aanwezig te zijn en kunnen onze bijeenkomst daarom niet bijwonen. Hierdoor zien wij ons genoodzaakt de bijeenkomst in Nieuwspoort te verplaatsen naar een nader te bepalen moment.

Uiteraard zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de nieuwe datum.

Nieuwsarchief